Minami Ward Hoteli Kjoto, Japonska

od 5139 JPY
Minami-ku Higashikujo Aketa-cho 7, Kyoto Station Area, Kjoto, Japonska
gled na zemljevidu
2.8 km od centra
8.8 1224 10 1224 ocene
627 ocene
od 6492 JPY
Minami-ku Higashikujyo Nishi-Sanno 31 , Kyoto Station Area, Kjoto, Japonska
gled na zemljevidu
2.1 km od centra
8.1 5209 10 5209 ocene
831 ocena
od 5716 JPY
Minami-ku Higashikujo Nishisannocho 11, Kyoto Station Area, Kjoto, Japonska
gled na zemljevidu
2.2 km od centra
8.7 1063 10 1063 ocene
od 6364 JPY
Minami-ku Kamitonodacho Higashikujo 47, Kyoto Station Area, Kjoto, Japonska
gled na zemljevidu
2 km od centra
8.4 2162 10 2162 ocene
1488 ocene
od 3750 JPY
Minami-ku, Nishikujo Toriiguchi 5, Kyoto Station Area, Kjoto, Japonska
gled na zemljevidu
1.9 km od centra
7.9 2157 10 2157 ocene
86 ocene
od 5662 JPY
Minamiku Higashikujou Kitakarasuma-cyo 9-2, Kyoto Station Area, Kjoto, Japonska
gled na zemljevidu
2.2 km od centra
8.5 1522 10 1522 ocene
907 ocene
od 12353 JPY
Minami-ku Nishikujo-In-machi 17, Kyoto Station Area, Kjoto, Japonska
gled na zemljevidu
1.9 km od centra
8.4 1802 10 1802 ocene
2824 ocene
od 7806 JPY
Minami-ku Higashikujo Minamikarasumamachi 16 , Kyoto Station Area, Kjoto, Japonska
gled na zemljevidu
2.7 km od centra
8.6 636 10 636 ocene
od 22191 JPY
Minami-ku Nishikujo Harikojicho 89-3, Kyoto Station Area, Kjoto, Japonska
gled na zemljevidu
2 km od centra
7.7 34 10 34 ocene
od 26418 JPY
30-33 Higashikujo-Nishiyamacho, Kyoto Station Area, Kjoto, Japonska
gled na zemljevidu
2.4 km od centra
9 45 10 45 ocene
od 16105 JPY
Minami-ku Higashikujo Kamitonodamachi 1-2, Kyoto Station Area, Kjoto, Japonska
gled na zemljevidu
2.2 km od centra
9.1 23 10 23 ocene
od 20398 JPY
Minami-ku Nishikujyo Hieijocho 120-1, Kyoto Station Area, Kjoto, Japonska
gled na zemljevidu
2.3 km od centra
9.2 59 10 59 ocene
od 7146 JPY
Minami-ku Higashikujo Ukabecho 40-6, Kyoto Station Area, Kjoto, Japonska
gled na zemljevidu
2.8 km od centra
8.2 12 10 12 ocene
od 9272 JPY
Minami-ku Kuzekawaharacho 200-20, Minami Ward, Kjoto, Japonska
gled na zemljevidu
5 km od centra
7.9 19 10 19 ocene
od 19460 JPY
Minamiku Higashikujyo Higashisannocho 5, Kyoto Station Area, Kjoto, Japonska
gled na zemljevidu
2.3 km od centra
9.1 25 10 25 ocene
od 4613 JPY
Minami-ku Higashi-kujyo-shimotonoda3, Kyoto Station Area, Kjoto, Japonska
gled na zemljevidu
2.3 km od centra
8.3 276 10 276 ocene
185 ocene
od 16111 JPY
Minami-ku Higashikujo Kamitonodacho 23, Kyoto Station Area, Kjoto, Japonska
gled na zemljevidu
2.1 km od centra
8.9 19 10 19 ocene
od 22419 JPY
78-3, Minami Ward, Kami-toba, Japonska
gled na zemljevidu
1.4 km od centra
7.2 9 10 9 ocene
od 13281 JPY
Minami-ku Uchidacho 93-4, Kyoto Station Area, Kjoto, Japonska
gled na zemljevidu
2.2 km od centra
8.2 24 10 24 ocene
od 10532 JPY
Minami-ku Higashikujo Kamitonodacho 39, Kyoto Station Area, Kjoto, Japonska
gled na zemljevidu
2.1 km od centra
8.9 1814 10 1814 ocene
1275 ocene
od 7025 JPY
Minami-ku Higashi-kujo Karasuma-cho 1-1, Kyoto Station Area, Kjoto, Japonska
gled na zemljevidu
2.4 km od centra
8.6 1385 10 1385 ocene
1078 ocene
od 5069 JPY
Minami-ku, Nishikujo Zaou-cho 28, Kyoto Station Area, Kjoto, Japonska
gled na zemljevidu
2.1 km od centra
7.8 528 10 528 ocene
196 ocene
od 4447 JPY
Higashi Kujo, Kitakarasuma cho 1-1, Minami-ku, Kyoto Station Area, Kjoto, Japonska
gled na zemljevidu
2.3 km od centra
8.7 489 10 489 ocene
od 7109 JPY
Minami-ku Toji Higashimoncho 11-1, Kyoto Station Area, Kjoto, Japonska
gled na zemljevidu
2.2 km od centra
8.8 383 10 383 ocene
od 6603 JPY
Minami-ku Kamitobakanjinbashi cho 23, Minami Ward, Kjoto, Japonska
gled na zemljevidu
3.4 km od centra
8.2 205 10 205 ocene
od 3606 JPY
Minami-ku Higashikujo Kitakarasuma-cho 24-5 , Kyoto Station Area, Kjoto, Japonska
gled na zemljevidu
2.3 km od centra
8.2 483 10 483 ocene
17 ocene
od 14550 JPY
南区久世大藪町28-30, Minami Ward, Kjoto, Japonska
gled na zemljevidu
5.2 km od centra
9 20 10 20 ocene
od 8597 JPY
Minami-ku Nishikujo Zaocho 11-48, Kyoto Station Area, Kjoto, Japonska
gled na zemljevidu
2.3 km od centra
8.7 29 10 29 ocene
od 5568 JPY
Minami-ku Higashikujyo Nakatonoda-cho 16-2, Kyoto Station Area, Kjoto, Japonska
gled na zemljevidu
2.2 km od centra
8.6 339 10 339 ocene
49 ocene
od 13687 JPY
Minami-ku Toji Higashimon Zencho79, Kyoto Station Area, Nishi-kujō-Toriiguchichō, Japonska
gled na zemljevidu
89 m of centra
9.2 42 10 42 ocene