Sakyo Ward hotell Kyoto, Japan

från 6693 JPY
Sakyo-ku Higashimonzencho 528-7, Sakyo Ward, Kyoto, Japan
se på kartan
2.8 km från centrum
8.3 262 10 262 recensioner
från 29563 JPY
Sakyo-ku Eikando Nishimachi 17-9, Sakyo Ward, Kyoto, Japan
se på kartan
4.1 km från centrum
9.5 18 10 18 Recensioner
från 5994 JPY
Sakyo-ku Kitashirakawa Kamibetto-cho 5, Sakyo Ward, Kyoto, Japan
se på kartan
5.2 km från centrum
7.3 73 10 73 recensioner
från 32257 JPY
Sakyo-ku Shinpontocho 118-1, Sakyo Ward, Kyoto, Japan
se på kartan
2.6 km från centrum
8.8 46 10 46 Recensioner
från 8866 JPY
Sakyo-ku Oharakusao 41, Sakyo Ward, Kyoto, Japan
se på kartan
15.2 km från centrum
8.1 654 10 654 recensioner
107 Recensioner
från 21692 JPY
Sakyo-ku Jodoji Higashidacho 17, Sakyo Ward, Kyoto, Japan
se på kartan
4.8 km från centrum
7 2 10 2 recensioner
från 11029 JPY
Sakyo-ku Tanakaooicho 132-2 , Sakyo Ward, Kyoto, Japan
se på kartan
4.2 km från centrum
8.6 97 10 97 Recensioner
från 12455 JPY
Sakyo-ku Ohara Kusao-cho 17, Sakyo Ward, Kyoto, Japan
se på kartan
15.2 km från centrum
8.6 257 10 257 Recensioner
46 Recensioner
från 3397 JPY
Sakyo-ku Shinhigashidoincho 249-1, Sakyo Ward, Kyoto, Japan
se på kartan
2.8 km från centrum
8.6 315 10 315 Recensioner
från 8152 JPY
京都市左京区松ヶ崎三反長町4の4, Sakyo Ward, Nishijin, Japan
se på kartan
3.1 km från centrum
8.6 76 10 76 Recensioner
från 65358 JPY
Sakyo-ku Kitanobocho Nanzenji 10, Sakyo Ward, Kyoto, Japan
se på kartan
4.6 km från centrum
9.2 23 10 23 recensioner
från 2550 JPY
Sakyo-ku Higashimaruta-cho 30-3, Sakyo Ward, Kyoto, Japan
se på kartan
3 km från centrum
8.9 383 10 383 recensioner
från 20236 JPY
Sakyo-ku Kitamonzencho 507, Sakyo Ward, Kyoto, Japan
se på kartan
2.9 km från centrum
9 45 10 45 Recensioner
från 4252 JPY
Sakyo-ku Okazaki Enshoji-cho 91-2, Okazaki, Kyoto, Japan
se på kartan
3.4 km från centrum
7.5 820 10 820 Recensioner
232 recensioner
från 10384 JPY
Higashimonzenchou 523-6, Sakyo Ward, Kyoto, Japan
se på kartan
2.9 km från centrum
9.3 49 10 49 Recensioner
från 35398 JPY
Sakyo-ku Okikucho 109, Sanjo, Kyoto, Japan
se på kartan
2.6 km från centrum
9.2 1 10 1 recension
från 17233 JPY
Sakyo-ku Shogoin Kawahara-cho 25 , Sakyo Ward, Kyoto, Japan
se på kartan
3.2 km från centrum
9.1 41 10 41 recension
204 recensioner
från 50950 JPY
Higashiyama-ku Awada Chika-cho 1, Higashiyama Ward, Kyoto, Japan
se på kartan
3.6 km från centrum
8.5 85 10 85 Recensioner
5 Recensioner
från 19124 JPY
Sakyo-ku Tanaka Nishitakaharacho 14-6, Sakyo Ward, Kyoto, Japan
se på kartan
5.3 km från centrum
9.6 68 10 68 Recensioner
från 6848 JPY
Sakyo-ku Kamitakano Kamiaramaki cho1, Sakyo Ward, Kyoto, Japan
se på kartan
7.6 km från centrum
9 33 10 33 recensioner
från 20134 JPY
Sakyo-ku Higashimaru cho 14-35, Sakyo Ward, Kyoto, Japan
se på kartan
2.9 km från centrum
8.4 9 10 9 Recensioner
från 3821 JPY
Sakyo-ku Kamitakano Kamiaramaki cho1, Sakyo Ward, Kyoto, Japan
se på kartan
7.6 km från centrum
9 16 10 16 Recensioner
från 7338 JPY
Sakyo-ku Kamitakano Kamiaramaki cho1, Sakyo Ward, Kyoto, Japan
se på kartan
7.6 km från centrum
9.2 29 10 29 Recensioner
från 5559 JPY
Sakyo-ku Kamitakano Kamiaramaki cho 1, Sakyo Ward, Kyoto, Japan
se på kartan
7.6 km från centrum
8.8 19 10 19 Recensioner
från 6879 JPY
Sakyo-ku Kamitakano Kamiaramaki cho1, Sakyo Ward, Kyoto, Japan
se på kartan
7.6 km från centrum
8.9 26 10 26 Recensioner
från 17667 JPY
Sakyo-ku Okazaki Hoshojicho 1-2, Sakyo Ward, Kyoto, Japan
se på kartan
3.8 km från centrum
8.9 570 10 570 Recensioner
från 45040 JPY
Sakyo-ku Hieizan Ipponsugi , Sakyo Ward, Kyoto, Japan
se på kartan
10.2 km från centrum
6.4 10 10 10 Recensioner
från 6176 JPY
左京区東丸太町14-26, Sakyo Ward, Kyoto, Japan
se på kartan
2.9 km från centrum
8.7 50 10 50 Recensioner
från 6236 JPY
左京区田中下柳町 8-89, Sakyo Ward, Kyoto, Japan
se på kartan
3.9 km från centrum
8.9 35 10 35 Recensioner
från 65240 JPY
Sakyo-ku Oharashorinin-cho 22 , Sakyo Ward, Kyoto, Japan
se på kartan
15.3 km från centrum
9.2 43 10 43 recensioner