Chuo Ward hotell Osaka, Japan

från 23428 JPY
Chuo-ku Namba 5-1-60, Namba, Osaka, Japan
se på kartan
4.5 km från centrum
8.7 2173 10 2173 recensioner
4168 Recensioner
från 12376 JPY
Chuo-ku Shinsaibashisuji 2-5-15 , Dotonbori, Osaka, Japan
se på kartan
3.9 km från centrum
9 1618 10 1618 Recensioner
1897 Recensioner
från 4659 JPY
Chuo-ku Nippombashi 1-1-13, Dotonbori, Osaka, Japan
se på kartan
4.2 km från centrum
8.4 3393 10 3393 recensioner
från 12977 JPY
Chuo-ku Shiromi 1-4-1, Chuo Ward, Osaka, Japan
se på kartan
4 km från centrum
8.7 1498 10 1498 Recensioner
1651 recension
från 6387 JPY
Chuo-ku Soemon-cho 2-13, Dotonbori, Osaka, Japan
se på kartan
4 km från centrum
8.1 1716 10 1716 Recensioner
863 recensioner
från 3064 JPY
Chuo-ku Kozu 2-3-21, Minami, Osaka, Japan
se på kartan
4.2 km från centrum
8.3 1971 10 1971 recension
från 6351 JPY
Chuo-ku,Imabashi 1 cho-me,7-17, Chuo Ward, Osaka, Japan
se på kartan
2 km från centrum
8.9 3152 10 3152 recensioner
från 5559 JPY
Chuo-ku Higashishinsaibashi 1-1-3, Shinsaibashi, Osaka, Japan
se på kartan
3.4 km från centrum
8.7 1154 10 1154 recensioner
från 4705 JPY
Chuo-ku Fushimicho 3-1-9 , Chuo Ward, Osaka, Japan
se på kartan
1.9 km från centrum
7.8 2585 10 2585 Recensioner
508 Recensioner
från 13199 JPY
Chuo-ku Nishishinsaibashi 1-3-3, Shinsaibashi, Osaka, Japan
se på kartan
3.4 km från centrum
8.7 1602 10 1602 recensioner
2385 Recensioner
från 9150 JPY
Chuo-ku Koraibashi 1-6-7, Chuo Ward, Osaka, Japan
se på kartan
2.1 km från centrum
8.9 1648 10 1648 Recensioner
från 4533 JPY
Chuo-ku, Shimanouchi 2-14-23, Minami, Osaka, Japan
se på kartan
3.9 km från centrum
8.4 832 10 832 recensioner
294 recensioner
från 6444 JPY
Chuo-ku Nishishinsaibashi 2-9-13, Dotonbori, Osaka, Japan
se på kartan
3.8 km från centrum
8.9 1636 10 1636 Recensioner
från 4391 JPY
Chuo-ku Koraibashi 2-3-10, Chuo Ward, Osaka, Japan
se på kartan
2 km från centrum
8.6 1258 10 1258 Recensioner
från 5322 JPY
Chuo-ku Sennichi-mae 1-9-7, Namba, Osaka, Japan
se på kartan
4.2 km från centrum
8.5 784 10 784 recensioner
från 4796 JPY
Chuo-ku Shimanouchi 1-19-18, Shinsaibashi, Osaka, Japan
se på kartan
3.5 km från centrum
7.6 1605 10 1605 Recensioner
279 Recensioner
från 4391 JPY
Chuo-ku 1-3-12 Uchihon-machi, Chuo Ward, Osaka, Japan
se på kartan
3.1 km från centrum
7.4 788 10 788 Recensioner
142 recensioner
från 8457 JPY
Chuo-ku Banbacho 2-24, Chuo Ward, Osaka, Japan
se på kartan
3.9 km från centrum
8.6 579 10 579 Recensioner
från 4868 JPY
Chuo-ku Koraibashi 2-4-10, Chuo Ward, Osaka, Japan
se på kartan
1.9 km från centrum
8.6 1532 10 1532 recensioner
från 5322 JPY
Chuo-ku Shinsaibashi Nishi 1-9-30 , Shinsaibashi, Osaka, Japan
se på kartan
3.5 km från centrum
8.2 522 10 522 recensioner
93 recensioner
från 5249 JPY
Chuo-ku Shinsaibashi 1-2-19, Shinsaibashi, Osaka, Japan
se på kartan
3.5 km från centrum
8.2 1011 10 1011 Recensioner
678 Recensioner
från 5992 JPY
Chuo-ku Nipponbashi 1-4-18, Minami, Osaka, Japan
se på kartan
4.2 km från centrum
8.8 765 10 765 Recensioner
från 6394 JPY
Chuo-ku Koraibashi 4-4-14, Chuo Ward, Osaka, Japan
se på kartan
1.6 km från centrum
8.8 343 10 343 recensioner
från 10454 JPY
Chuo-ku Kitahama 2-1-16, Chuo Ward, Osaka, Japan
se på kartan
1.7 km från centrum
9 160 10 160 Recensioner
från 9587 JPY
Chuo-ku Nanba Sennnichimae 2-25, Namba, Osaka, Japan
se på kartan
4.4 km från centrum
8.7 692 10 692 recensioner
från 4400 JPY
Chuo-Ku Imabashi 1-7-20, Chuo Ward, Osaka, Japan
se på kartan
2 km från centrum
8.6 651 10 651 recension
från 7277 JPY
Chuo-ku Nipponbashi 1-22-12 Room 201, 203, 301, 402, 502, Minami, Osaka, Japan
se på kartan
4.5 km från centrum
8.8 100 10 100 Recensioner
från 4136 JPY
Chuo-ku Kawaramachi 1-4-15, Chuo Ward, Osaka, Japan
se på kartan
2.5 km från centrum
8.4 576 10 576 Recensioner
från 6500 JPY
Chuo-ku Koraibashi 2-2-14, Chuo Ward, Osaka, Japan
se på kartan
2 km från centrum
8.6 1492 10 1492 recensioner
622 recensioner
från 4126 JPY
Chuo-ku Nipponbashi 1-20-5, Namba, Osaka, Japan
se på kartan
4.4 km från centrum
8.7 637 10 637 Recensioner