เลืองเมือง
กากรา 549  โรงแรม
ซุคุม 409  โรงแรม
ปิซุนดา 290  โรงแรม
โนวีอาฟอน 164  โรงแรม
กูเดาทา 118  โรงแรม
Tsandrypsh 98  โรงแรม
Alakhadzi 82  โรงแรม
ออชัมชีรา 16  โรงแรม

โรงแรมใน อับฮาเซีย

โนวีอาฟอน
โรงแรมใน โนวีอาฟอน
164 ตัวเลือก
โรงแรมแนนำ:
ราคายังน้อย18USDคืนเดียว
Eshba Street 2\10
ราคายังน้อย64USDคืนเดียว
ซุคุม
โรงแรมใน ซุคุม
409 ตัวเลือก
โรงแรมแนนำ:
ราคายังน้อย45USDคืนเดียว
Aiaaira Street 4 (Ardzinba,4)
ราคายังน้อย29USDคืนเดียว
Агумаа,44
กากรา
โรงแรมใน กากรา
549 ตัวเลือก
โรงแรมแนนำ:
ราคายังน้อย38USDคืนเดียว
34 Ardzinba Ave
อับฮาเซีย