เลืองเมือง
กากรา 644  โรงแรม
ซุคุม 449  โรงแรม
ปิซุนดา 386  โรงแรม
โนวีอาฟอน 191  โรงแรม
กูเดาทา 130  โรงแรม
Tsandrypsh 123  โรงแรม
Alakhadzi 98  โรงแรม
ออชัมชีรา 18  โรงแรม

โรงแรมใน อับฮาเซีย

โนวีอาฟอน
โรงแรมใน โนวีอาฟอน
191 ตัวเลือก
โรงแรมแนนำ:
ราคายังน้อย64USDคืนเดียว
ราคายังน้อย41USDคืนเดียว
Kurortnaya Street 22
ซุคุม
โรงแรมใน ซุคุม
449 ตัวเลือก
โรงแรมแนนำ:
ราคายังน้อย45USDคืนเดียว
Aiaaira Street 4 (Ardzinba,4)
ราคายังน้อย29USDคืนเดียว
Агумаа,44
กากรา
โรงแรมใน กากรา
644 ตัวเลือก
โรงแรมแนนำ:
ราคายังน้อย38USDคืนเดียว
34 Ardzinba Ave
50 Abazgaa Street 50 Abazgaa Street
อับฮาเซีย