ออชัมชีรา, อับฮาเซีย โรงแรมบริเวณชานเมือง

леона 236, ออชัมชีรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.6 ม
9.6 17 10 17 รีวิว
Ардзинба, ออชัมชีรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2 ม
จาก 1890 RUB
Gulia Street, ออชัมชีรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2.1 ม
9.5 23 10 23 รีวิว
Эшба, ออชัมชีรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2.3 ม
ul.Khokierba 35, ออชัมชีรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2.4 ม
9.5 35 10 35 รีวิว
Ул.Хокерба Д. 33, ออชัมชีรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2.4 ม
9.9 34 10 34 รีวิว
Ул.Леонтий Лабахуа 141, ออชัมชีรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2.5 ม
ул. Гулия, д. 202 7 этаж, ออชัมชีรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2.6 ม
Лабахуа 64, ออชัมชีรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.5 ม
Лабахуа 64, ออชัมชีรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.6 ม
Шинкуба Дом 98, ออชัมชีรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.6 ม
Очамчира улица Хокерба 11, ออชัมชีรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.6 ม
Лабахуа 61, ออชัมชีรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.6 ม
Моквская 1, ออชัมชีรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.6 ม
10 1 10 1 รีวิว
Ул. Эшба, ออชัมชีรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.6 ม
г. Очамчира, ул. Шинкуба, ออชัมชีรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.6 ม
Адлеиба 19, ออชัมชีรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.6 ม
Шинкуба 90 Дом 98, ออชัมชีรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.6 ม
Ул.Ардзинба 16, ออชัมชีรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.6 ม
Очамчира, (Джукмур) улица Виталия Дараселия 13, ออชัมชีรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.6 ม
6.5 2 10 2 รีวิว
จาก 1647 RUB
67 Leona Avenue, ออชัมชีรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.6 ม
8.6 65 10 65 รีวิว
Лабахуа,64А, ออชัมชีรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.8 ม
1 1 10 1 รีวิว
จาก 1587 RUB
Папаскири, д. 76, ออชัมชีรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.8 ม
8.1 18 10 18 รีวิว
Леона или Комсомольская 100, ออชัมชีรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.9 ม
จาก 1503 RUB
Абазинская 19, ออชัมชีรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.9 ม
г.Очамчыра ул.Габлия 10, ออชัมชีรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2.1 ม
10 1 10 1 รีวิว
Г. Очамчыра, ул. Чанба 89 2 этаж, ออชัมชีรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2.3 ม
Эшба, ออชัมชีรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2.3 ม
จาก 630 RUB
Gulia street 136, ออชัมชีรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2.4 ม
9.8 6 10 6 รีวิว
จาก 362 RUB
ulitsa Khokerba dom 33, ออชัมชีรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2.5 ม
9.5 25 10 25 รีวิว
第比利斯,Zhiuli shartava街, 35栋楼 18-04, ออชัมชีรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2.5 ม
Леонида Лабахуа д4, ออชัมชีรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2.9 ม
8 4 10 4 รีวิว