บ้านพักตากอากาศ กากรา, อับฮาเซีย

จาก 1271 RUB
улица Жоэкварская 16, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.4 ม
9.2 232 10 232 รีวิว
จาก 5077 RUB
Ulitsa Gudautskaya 31, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.8 ม
10 1 10 1 รีวิว
จาก 2577 RUB
Russkih Dobrovoltsev Street 65A, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.4 ม
9.5 22 10 22 รีวิว
จาก 6924 RUB
Komarova Street,42, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 5.2 ม
9.4 8 10 8 รีวิว
จาก 5436 RUB
Бестужего Марлинского 3, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2.2 ม
9.3 3 10 3 รีวิว
จาก 3759 RUB
Russkikh Dobrovol'tsiev, 25, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.6 ม
8.9 8 10 8 รีวิว
จาก 3781 RUB
Komarova Street, 3, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 4.9 ม
7 3 10 3 รีวิว
จาก 681 RUB
с. Алахадзы, ул. Абовяна 23, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 9.7 ม
9 63 10 63 รีวิว
จาก 614 RUB
Primorskaya 7А, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 11.2 ม
8.4 18 10 18 รีวิว
Улица Рашида Гечба 5, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3 ม
ul Vinogradnaya, 52, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 8 ม
10 25 10 25 รีวิว
Сухумское шоссе,4 тупик,дом 1А, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 5.8 ม
10 2 10 2 รีวิว
Ардзинба 102, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2.4 ม
ул. Цыхерва 13, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 757 กม
Русских добровольцев 13, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.6 ม
9 6 10 6 รีวิว
улица Русских добровольцев, 13, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.5 ม
10 7 10 7 รีวิว
prospekt Ardzinba 65/а, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.2 ม
8.9 44 10 44 รีวิว
จาก 1732 RUB
Cherkassian Street частный дом, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.6 ม
9.7 9 10 9 รีวิว
Abazgaa Street 59/4, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.7 ม
7.7 3 10 3 รีวิว
จาก 8760 RUB
ul. Sovhoznaya 2, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.6 ม
9.1 14 10 14 รีวิว
Alakhadzy Приморская 11, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 11 ม
9.4 36 10 36 รีวิว
จาก 2725 RUB
Лакоба 11, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 5.1 ม
9.6 79 10 79 รีวิว
Ул. Авидзба Дом.4, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 4.5 ม
8 2 10 2 รีวิว
จาก 1125 RUB
п. Псахара ул. Адыгаа 273, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 4.2 ม
9.5 2 10 2 รีวิว
ul. Chanba 2-i pereulok, dom 14, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 5.8 ม
10 2 10 2 รีวิว
จาก 693 RUB
Adygaa perviy tupik 21a, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 4.7 ม
7.8 10 10 10 รีวิว
Sokhumi Highway 29, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 5.7 ม
Абазгаа 43/4, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.7 ม
Мира 25, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.6 ม
Русских Добровольцев, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.7 ม
ул.Альпийская, д.21, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2.5 ม
9.2 5 10 5 รีวิว
Ул. Чанба, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 5.9 ม
Ул. Кабардинская, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2.9 ม
Ул. Жоэкварская, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.4 ม
улица Терешковой дом 20, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.2 ม
улица Абазгаа, 65/2, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 4.3 ม
Sosnovaya str., กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2.3 ม
улица чанба дом 45, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 5.8 ม
Sayat-Nova Street, 27, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 4.5 ม
55 Abazgaa Street, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 4 ม
Ардзинба 85, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2.5 ม
6.7 3 10 3 รีวิว
Русских добровольцев д.39, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.6 ม
7.3 3 10 3 รีวิว
Город Гагра, Суxумское шоссе 4 тупик , дом 1, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 5.8 ม
5.5 2 10 2 รีวิว
Абазгаа 35/1, кв 13 этаж 1, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.4 ม
3 2 10 2 รีวิว
Сосналиева 38, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.3 ม
9.4 5 10 5 รีวิว
Флоринтская 12, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 4.9 ม
10 1 10 1 รีวิว
Комарова улица, 42, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 5.1 ม