โฮมสเตย์ กากรา, อับฮาเซีย

จาก 696 RUB
prospekt Ardzinba 26, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 851 กม
7 2 10 2 รีวิว
จาก 343 RUB
г.Гагра ул Абазгаа 51/1 кв40.многоэтажный дом 6 этаж., กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.7 ม
8.8 105 10 105 รีวิว
Улица Абазгга 55/1 кв 9, 3 этаж, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 4 ม
1 1 10 1 รีวิว
Кабардинская ул. 33, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2.8 ม
9.5 36 10 36 รีวิว
จาก 959 RUB
Tretiy Sovhozniy pereulok 24, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 4.5 ม
8.9 9 10 9 รีวิว
จาก 532 RUB
Demerjipa Street, 6 7 тупик, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 4.2 ม
8.9 30 10 30 รีวิว
จาก 352 RUB
Lakrba Street 22, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 5.6 ม
4.6 4 10 4 รีวิว
จาก 879 RUB
Улица Октябрьская 175, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 18 ม
Ул. Камо, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 9 ม
Совхозная , 16, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.2 ม
Ардзинба133, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.6 ม
Бестужева - Марлинского 12, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2.2 ม
6.3 13 10 13 รีวิว
Терешкова25, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.2 ม
Г. Гагра ул. Русских добровольцев, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.6 ม
ул. Гагрипшское ущелье, дом 2, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.6 ม
Кабардинская 61, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2.8 ม
1 1 10 1 รีวิว
Русских добровольцев 39, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.6 ม
8.9 7 10 7 รีวิว
Валентины Терешковой 31, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.3 ม
Гечба дом 24, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3 ม
Эшба 39, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 4.6 ม
Prosipect ardzinba parc 1maya, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.8 ม
Демерджипа 56, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 4.2 ม
Демерджипа 99, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 5 ม
ул. Ленина, дом 17, กากรา, อับฮาเซีย
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.6 ม