เลืองเมือง
โคโลลิ 34  โรงแรม
Bijilo 33  โรงแรม
Brufut 25  โรงแรม
Bakau 14  โรงแรม
Gunjur 8  โรงแรม
โกตู 6  โรงแรม
Tujering 2  โรงแรม
จุดหมายที่นิยม

โรงแรมใน แกมเบีย