เลืองเมือง
เซาโตเม 42  โรงแรม
Santo António 2  โรงแรม
Vila Moura 1  โรงแรม

โรงแรมใน เซาตูเมและปรินซิปี