เลืองเมือง
Basseterre 12  โรงแรม
เนวิส 10  โรงแรม
Frigate Bay 8  โรงแรม
Charlestown 3  โรงแรม
Ogeeʼs 2  โรงแรม
Ortons 1  โรงแรม
เลือกเขต

โรงแรมใน เซนต์คิตส์และเนวิส

Basseterre
โรงแรมใน Basseterre
12 ตัวเลือก
โรงแรมแนนำ:
ราคายังน้อย172USDคืนเดียว
ราคายังน้อย95USDคืนเดียว
South Pelican Drive
Frigate Bay
โรงแรมใน Frigate Bay
8 ตัวเลือก
โรงแรมแนนำ:
ราคายังน้อย611USDคืนเดียว
858 Frigate Bay Road
524 รีวิว
ราคายังน้อย228USDคืนเดียว
3673 รีวิว
เซนต์คิตส์และเนวิส