เลืองเมือง
Garapan 13  โรงแรม
ไซปัน 10  โรงแรม
ชาลัน คานัว 3  โรงแรม
Rota 2  โรงแรม
ซานโรเก 2  โรงแรม
เลือกเขต

โรงแรมใน หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา

ซานโรเก
โรงแรมใน ซานโรเก
2 ตัวเลือก
โรงแรมแนนำ:
ราคายังน้อย342USDคืนเดียว
ราคายังน้อย41USDคืนเดียว
ชาลัน คานัว
โรงแรมใน ชาลัน คานัว
3 ตัวเลือก
โรงแรมแนนำ:
ราคายังน้อย320USDคืนเดียว
Beach Road, Afetna
ราคายังน้อย60USDคืนเดียว
P.O BOX 503362 Saipan
Garapan
โรงแรมใน Garapan
13 ตัวเลือก
โรงแรมแนนำ:
ราคายังน้อย165USDคืนเดียว
Capital Hill Rural Branch
ราคายังน้อย144USDคืนเดียว
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา