เลืองเมือง
โฮนีอารา 11  โรงแรม
Gizo 4  โรงแรม
Halisi 1  โรงแรม
Munda 1  โรงแรม
เลือกเขต

โรงแรมใน หมู่เกาะโซโลมอน

Gizo
โรงแรมใน Gizo
4 ตัวเลือก
โรงแรมแนนำ:
Kolombangara, Kolombangara Island
ราคายังน้อย111USDคืนเดียว
Imagination Island
39 รีวิว
โฮนีอารา
โรงแรมใน โฮนีอารา
11 ตัวเลือก
โรงแรมแนนำ:
ราคายังน้อย140USDคืนเดียว
Tandai Hwy Town Ground
ราคายังน้อย187USDคืนเดียว
242 รีวิว
หมู่เกาะโซโลมอน