เลืองเมือง
โฮนีอารา 3  โรงแรม
Gizo 2  โรงแรม
Halisi 1  โรงแรม
เลือกเขต

โรงแรมใน หมู่เกาะโซโลมอน

Gizo
โรงแรมใน Gizo
2 ตัวเลือก
โรงแรมแนนำ:
ราคายังน้อย111USDคืนเดียว
Imagination Island
ราคายังน้อย42USDคืนเดียว
Rekona Lodge Street
โฮนีอารา
โรงแรมใน โฮนีอารา
3 ตัวเลือก
โรงแรมแนนำ:
ราคายังน้อย140USDคืนเดียว
Tandai Hwy Town Ground
ราคายังน้อย187USDคืนเดียว
หมู่เกาะโซโลมอน