โรงแรม 5 ดาว ชาร์มเอลชีค, อียิปต์

จาก 82 USD
Nabq Bay, Nabq Bay, ชาร์มเอลชีค, อียิปต์
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 19.2 ม
9.4 2186 10 2186 รีวิว
จาก 94 USD
El Fanara St. Ras Om El Sid, El Hadaba, ชาร์มเอลชีค, อียิปต์
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 6.9 ม
8.5 749 10 749 รีวิว
3122 รีวิว
จาก 224 USD
338, Nabq Bay, Nabq Bay, ชาร์มเอลชีค, อียิปต์
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 17 ม
9.1 2166 10 2166 รีวิว
6391 รีวิว
จาก 124 USD
El Salam Road Nabq Bay, Nabq Bay, ชาร์มเอลชีค, อียิปต์
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 16.9 ม
8.7 305 10 305 รีวิว
จาก 65 USD
Nabq Bay, Nabq Bay, ชาร์มเอลชีค, อียิปต์
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 13.6 ม
8.3 1255 10 1255 รีวิว
1491 รีวิว
จาก 222 USD
1 Four Seasons Boulevard, Sharks Bay, ชาร์มเอลชีค, อียิปต์
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 7.7 ม
9.1 1266 10 1266 รีวิว
2033 รีวิว
จาก 74 USD
South Sinai - Sharm El Sheikh, ชาร์มเอลชีค, อียิปต์
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 11 ม
8.2 369 10 369 รีวิว
5204 รีวิว
จาก 132 USD
Marine Sports St. Hadbet Um El Sied, El Hadaba, ชาร์มเอลชีค, อียิปต์
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 7.1 ม
8.9 491 10 491 รีวิว
3370 รีวิว
จาก 44 USD
El Gharqana, Nabq Bay, Nabq Bay, ชาร์มเอลชีค, อียิปต์
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 14.1 ม
8.3 2563 10 2563 รีวิว
2247 รีวิว
จาก 125 USD
El Fanar Street, Om El Sed Cliff, El Hadaba, ชาร์มเอลชีค, อียิปต์
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 7 ม
9.2 3276 10 3276 รีวิว
1870 รีวิว
จาก 82 USD
Sharks Bay , Sharks Bay, ชาร์มเอลชีค, อียิปต์
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 6.6 ม
8.1 2184 10 2184 รีวิว
จาก 40 USD
Peace Road, Naama Bay, Naama Bay, ชาร์มเอลชีค, อียิปต์
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.5 ม
7.5 2190 10 2190 รีวิว
512 รีวิว
จาก 93 USD
Ras Nosrani Bay, ชาร์มเอลชีค, อียิปต์
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 11 ม
9.3 786 10 786 รีวิว
4497 รีวิว
จาก 41 USD
Halomy Road Sharm El Sheikh, South of Sinai, ชาร์มเอลชีค, อียิปต์
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 982 กม
9.1 1738 10 1738 รีวิว
จาก 70 USD
Nabq Bay, Nabq Bay, ชาร์มเอลชีค, อียิปต์
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 15.8 ม
8.4 1219 10 1219 รีวิว
4355 รีวิว
จาก 84 USD
Nabq Bay, Nabq Bay, ชาร์มเอลชีค, อียิปต์
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 17.6 ม
8.2 903 10 903 รีวิว
จาก 83 USD
Soho Square, Sharks Bay, ชาร์มเอลชีค, อียิปต์
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 8.3 ม
8.5 959 10 959 รีวิว
6627 รีวิว
จาก 52 USD
Nabq Bay, Nabq Bay, ชาร์มเอลชีค, อียิปต์
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 13.5 ม
8.2 2002 10 2002 รีวิว
3378 รีวิว
จาก 105 USD
Soho Square, Sharks Bay, ชาร์มเอลชีค, อียิปต์
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 8.4 ม
9 903 10 903 รีวิว
2029 รีวิว
จาก 168 USD
Nabq Bay, Nabq Bay, ชาร์มเอลชีค, อียิปต์
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 16.6 ม
9.3 1903 10 1903 รีวิว
6391 รีวิว
จาก 70 USD
Soho Square, Sharks Bay, ชาร์มเอลชีค, อียิปต์
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 8.3 ม
8.3 1965 10 1965 รีวิว
6375 รีวิว
จาก 49 USD
NABQ BAY, approx. 20 km from the entertainment centre in Naama Bay; approx. 8 km from the airport in Sharm El Sheikh. NABQ BAY, Naama Bay, ชาร์มเอลชีค, อียิปต์
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.1 ม
7.8 238 10 238 รีวิว
จาก 40 USD
Naama Bay, Naama Bay, ชาร์มเอลชีค, อียิปต์
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.2 ม
8.6 3298 10 3298 รีวิว
3294 รีวิว
จาก 118 USD
Sharks Bay, Entrance of Convention Center, Sharks Bay, ชาร์มเอลชีค, อียิปต์
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 5.8 ม
9.1 6625 10 6625 รีวิว
4615 รีวิว
จาก 160 USD
Hadabat Om El Sid, El Hadaba, ชาร์มเอลชีค, อียิปต์
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 5.8 ม
9 2657 10 2657 รีวิว
6481 รีวิว
จาก 52 USD
The Main Road, Nabq Bay, ชาร์มเอลชีค, อียิปต์
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 16.1 ม
8.3 1553 10 1553 รีวิว
4752 รีวิว
จาก 45 USD
Gardens Bay, Naama Bay, ชาร์มเอลชีค, อียิปต์
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.8 ม
7.5 557 10 557 รีวิว
3284 รีวิว
จาก 231 USD
Om El Seed Peninsula, El Hadaba, ชาร์มเอลชีค, อียิปต์
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 5.6 ม
8.1 23 10 23 รีวิว
1191 รีวิว
จาก 91 USD
Ras Nasrani Bay, ชาร์มเอลชีค, อียิปต์
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 11.3 ม
8.9 771 10 771 รีวิว
จาก 73 USD
Nabq Bay, Nabq Bay, ชาร์มเอลชีค, อียิปต์
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 19.1 ม
8.4 947 10 947 รีวิว
8307 รีวิว