เลืองเมือง
พริสตีนา 248  โรงแรม
พริเซรน 48  โรงแรม
เปเย 32  โรงแรม
แฟริซาย 10  โรงแรม
Gracanica 6  โรงแรม
Boge 5  โรงแรม
Yaqova 3  โรงแรม
Dragash 2  โรงแรม
Novoberdo 1  โรงแรม
Prilepnica 1  โรงแรม
Laplje Selo 1  โรงแรม

โรงแรมใน โคโซโว

Gracanica
โรงแรมใน Gracanica
6 ตัวเลือก
โรงแรมแนนำ:
ราคายังน้อย50USDคืนเดียว
Dragana Ristica
ราคายังน้อย51USDคืนเดียว
Miloša obilića Miloša obilića bb
พริเซรน
โรงแรมใน พริเซรน
48 ตัวเลือก
โรงแรมแนนำ:
ราคายังน้อย65USDคืนเดียว
str. Tirana NN
ราคายังน้อย66USDคืนเดียว
Rruga Marin Barleti nr.16
พริสตีนา
โรงแรมใน พริสตีนา
248 ตัวเลือก
โรงแรมแนนำ:
ราคายังน้อย125USDคืนเดียว
ราคายังน้อย91USDคืนเดียว
Pristina Skopje Highway 10000 Prishtinë 7 km from center
โคโซโว