เลืองเมือง
พอร์ตมอร์สบี 21  โรงแรม
Madang 3  โรงแรม
Lae 3  โรงแรม
โคโคโป 3  โรงแรม
Alotau 2  โรงแรม
คิมเบ 2  โรงแรม
Goroka 1  โรงแรม
Hewiia 1  โรงแรม
Mount Hagen 1  โรงแรม
ตูฟิ 1  โรงแรม

โรงแรมใน ปาปัวนิวกินี

Lae
โรงแรมใน Lae
3 ตัวเลือก
โรงแรมแนนำ:
ราคายังน้อย146USDคืนเดียว
3rd Street, Top Town
ราคายังน้อย117USDคืนเดียว
Coronation Drive. Section 177 Lot 1&2
โคโคโป
โรงแรมใน โคโคโป
3 ตัวเลือก
โรงแรมแนนำ:
ราคายังน้อย195USDคืนเดียว
Makau Esplanade, Kokopo, ENBP
ราคายังน้อย194USDคืนเดียว
พอร์ตมอร์สบี
โรงแรมใน พอร์ตมอร์สบี
21 ตัวเลือก
โรงแรมแนนำ:
ราคายังน้อย206USDคืนเดียว
Sir John Guise Drive, Port Moresby
ราคายังน้อย157USDคืนเดียว
Jackson Parade, Jacksons International Airport, P.O. Box 1942
ปาปัวนิวกินี