โรงแรม พอร์ตมอร์สบี

จาก 392 PGK
Ela Beach Road, พอร์ตมอร์สบี, ปาปัวนิวกินี
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 4.6 ม
7.8 114 10 114 รีวิว
154 รีวิว
จาก 551 PGK
Wards Road, Hohola , พอร์ตมอร์สบี, ปาปัวนิวกินี
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2.2 ม
8.6 140 10 140 รีวิว
จาก 548 PGK
Pitpit St., North Waigani, พอร์ตมอร์สบี, ปาปัวนิวกินี
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 5.1 ม
8.8 105 10 105 รีวิว
109 รีวิว
จาก 458 PGK
Cnr Waigani Drive & Wards Road, พอร์ตมอร์สบี, ปาปัวนิวกินี
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2.5 ม
7.9 60 10 60 รีวิว
238 รีวิว
จาก 549 PGK
Cnr Hunter & Douglas Street, พอร์ตมอร์สบี, ปาปัวนิวกินี
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 5 ม
7.2 63 10 63 รีวิว
211 รีวิว
จาก 427 PGK
Islander Drive, Waigani, พอร์ตมอร์สบี, ปาปัวนิวกินี
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2.5 ม
8.3 122 10 122 รีวิว
116 รีวิว
จาก 555 PGK
Jackson Parade, Jacksons International Airport, P.O. Box 1942, พอร์ตมอร์สบี, ปาปัวนิวกินี
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.1 ม
9 94 10 94 รีวิว
588 รีวิว
จาก 689 PGK
Nambawan Plaza, Allocation 24 Section 8 Granville, พอร์ตมอร์สบี, ปาปัวนิวกินี
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 4.7 ม
9.1 18 10 18 รีวิว
จาก 461 PGK
Mary Street, พอร์ตมอร์สบี, ปาปัวนิวกินี
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 4.9 ม
8 289 10 289 รีวิว
298 รีวิว
จาก 361 PGK
Jacksons Parade, พอร์ตมอร์สบี, ปาปัวนิวกินี
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3 ม
7.5 310 10 310 รีวิว
248 รีวิว
จาก 523 PGK
1 Famagusta Road, Waigani, พอร์ตมอร์สบี, ปาปัวนิวกินี
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.5 ม
8 45 10 45 รีวิว
221 รีวิว
จาก 726 PGK
Sir John Guise Drive, Port Moresby, พอร์ตมอร์สบี, ปาปัวนิวกินี
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.1 ม
8.8 176 10 176 รีวิว
จาก 389 PGK
Section 4 Lot 7 Taurama Road, พอร์ตมอร์สบี, ปาปัวนิวกินี
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 804 กม
7.9 28 10 28 รีวิว
จาก 258 PGK
Sec 06, Allotment, 42 Mavaru St. Boroko, พอร์ตมอร์สบี, ปาปัวนิวกินี
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 435 กม
8.7 38 10 38 รีวิว
จาก 291 PGK
459 morea tobo road six mile, พอร์ตมอร์สบี, ปาปัวนิวกินี
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2 ม
6.9 122 10 122 รีวิว
34 รีวิว
จาก 156 PGK
Spondias Street, พอร์ตมอร์สบี, ปาปัวนิวกินี
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.8 ม
8.3 83 10 83 รีวิว
จาก 416 PGK
Port Road Section 9 lot 4, พอร์ตมอร์สบี, ปาปัวนิวกินี
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 4.7 ม
9.1 31 10 31 รีวิว
จาก 355 PGK
Lot 7-section 39 Ilimo Ave, พอร์ตมอร์สบี, ปาปัวนิวกินี
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.3 ม
8.6 52 10 52 รีวิว
34 รีวิว
จาก 301 PGK
Spring Garden Road Section 54 Lots 3,4&5, พอร์ตมอร์สบี, ปาปัวนิวกินี
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.8 ม
4.8 6 10 6 รีวิว
Markham Avenue Section 11, Allotment 3, พอร์ตมอร์สบี, ปาปัวนิวกินี
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.2 ม
Pine Street, พอร์ตมอร์สบี, ปาปัวนิวกินี
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2.2 ม
จาก 382 PGK
Section 58 Allotment 2 Angau Drive Boroko, National Capital, Papua New Guinea, พอร์ตมอร์สบี, ปาปัวนิวกินี
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 541 กม
8 134 10 134 รีวิว
จาก 411 PGK
Section 24, Lot 30 Lahara Avenue Boroko, พอร์ตมอร์สบี, ปาปัวนิวกินี
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 582 กม
8.1 53 10 53 รีวิว
Section 72, Lot 28 Muniara Street corner Gavamani Road Korobosea , พอร์ตมอร์สบี, ปาปัวนิวกินี
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.9 ม
7 5 10 5 รีวิว
จาก 102 PGK
2nd street, Morobe Block 9 mile 2nd allotment, พอร์ตมอร์สบี, ปาปัวนิวกินี
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 13.3 ม
9.2 71 10 71 รีวิว
จาก 505 PGK
Section 136 Allotment 8, Waigani Drive , พอร์ตมอร์สบี, ปาปัวนิวกินี
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.9 ม
7.2 28 10 28 รีวิว
69 รีวิว
จาก 284 PGK
section 38 lot 21 waigaini drive ncd, พอร์ตมอร์สบี, ปาปัวนิวกินี
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 4.8 ม
1 1 10 1 รีวิว
Angau Drive. Boboro Place. Boroko. Section 41. Allotment 24., พอร์ตมอร์สบี, ปาปัวนิวกินี
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.7 ม
Section 07,Lot 27 Boroko Drive, Port Moresby, พอร์ตมอร์สบี, ปาปัวนิวกินี
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1 ม
10 1 10 1 รีวิว
พอร์ตมอร์สบี

คำถามที่ถามบ่อย

โรงแรมใน พอร์ตมอร์สบี ราคาเท่าไร
การพักอยู่ในโรงแรม 3 ดาวใน พอร์ตมอร์สบี มีราคาเฉลี่ยคือ 98 $ ต่อคืน โรงแรม 4 ดาวใน — 141 $ ต่อคืน โรงแรม 5 ดาวใน — 147 $ ต่อคืน
การพักอยู่วันหยุดสุดสัปดาที่หน้าในโรงแรมใน พอร์ตมอร์สบี ราคสาเท่าไร
การพักอยู่วันหยุดสุดสัปดาที่หน้าในโรงแรม 3 ดาวใน พอร์ตมอร์สบี มีราคาเฉลี่ย108 $ ต่อคืน โรงแรม 4 ดาวใน พอร์ตมอร์สบี มีราคาเฉลี่ย — 155 $ ต่อคืน โรงแรม 5 ดาวใน พอร์ตมอร์สบี มีราคาเฉลี่ย — 162 $ ต่อคืน