โรงแรม ซัปโปโร

จาก 5705 JPY
Chuo-ku Minami 8-jo Nishi 5-chome, ซุซุกิโนะ, ซัปโปโร, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 572 กม
8.6 3677 10 3677 รีวิว
264 รีวิว
จาก 6494 JPY
Kita-ku Kita 8-jo Nishi 4-15, Sapporo City Centre, ซัปโปโร, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.8 ม
8.3 1279 10 1279 รีวิว
758 รีวิว
จาก 6876 JPY
Kita-ku Kita 8-jo Nishi 4-5, Sapporo City Centre, ซัปโปโร, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.8 ม
8.4 1604 10 1604 รีวิว
692 รีวิว
จาก 6940 JPY
Chuo-ku Minami 5jo Nishi 7-1-2, ซุซุกิโนะ, ซัปโปโร, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 448 กม
8.9 2112 10 2112 รีวิว
จาก 7093 JPY
Chuo-ku Minami 3-jo Nishi 5-24, โอโดริ, ซัปโปโร, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 382 กม
8.8 2540 10 2540 รีวิว
จาก 7501 JPY
Chuo-ku Kita 1-jo Nishi 4-chome, Sapporo City Centre, ซัปโปโร, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 931 กม
8.5 1948 10 1948 รีวิว
1889 รีวิว
จาก 4824 JPY
Chuo-ku,Minami 7-jo,Nishi 5-chome, ซุซุกิโนะ, ซัปโปโร, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 401 กม
8.7 892 10 892 รีวิว
จาก 14809 JPY
Chuo-ku Kita 2-jo Nishi 2-23, Sapporo City Centre, ซัปโปโร, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1 ม
8.7 783 10 783 รีวิว
1469 รีวิว
จาก 7040 JPY
Chuo-ku Minami 9-jo Nishi 2-chome 2-10, Nakajima Park, ซัปโปโร, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 630 กม
8.2 1239 10 1239 รีวิว
914 รีวิว
จาก 2221 JPY
Kita-Ku Kita7Jo Nishi 6-2-27 , Kita Ward, ซัปโปโร, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.8 ม
7.6 1820 10 1820 รีวิว
จาก 5439 JPY
Chuo-ku Odori Nishi 8-2-36, โอโดริ, ซัปโปโร, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 955 กม
8.7 2344 10 2344 รีวิว
จาก 10824 JPY
Toyohira-ku Toyohira 4-jo 1-1-1, ซัปโปโร, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 941 กม
8.7 754 10 754 รีวิว
692 รีวิว
จาก 7895 JPY
Chuo-ku Minami 2-jo Nishi 5-Chome 26-2, โอโดริ, ซัปโปโร, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 451 กม
9 427 10 427 รีวิว
จาก 5737 JPY
Chuo-ku Minami 5-jo Nishi 7-chome 5-2, ซุซุกิโนะ, ซัปโปโร, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 550 กม
7.7 472 10 472 รีวิว
239 รีวิว
จาก 4433 JPY
Chuo-ku Minami 7 Nishi 4-2-1, ซุซุกิโนะ, ซัปโปโร, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 289 กม
8.5 664 10 664 รีวิว
จาก 3986 JPY
Chuo-ku Minami 3-jo Nishi 9-chome 98-6, โอโดริ, ซัปโปโร, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 780 กม
7.5 1960 10 1960 รีวิว
จาก 4688 JPY
Chuo-ku Minami 7jo Nishi 5-1-7, ซุซุกิโนะ, ซัปโปโร, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 341 กม
8.3 347 10 347 รีวิว
70 รีวิว
จาก 3438 JPY
Chuo-ku Minami 4-jo Nishi 2, ซุซุกิโนะ, ซัปโปโร, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 227 กม
7.8 1392 10 1392 รีวิว
48 รีวิว
จาก 9471 JPY
Chuo-ku Kita 5-jo Nishi 6-18-3, Sapporo City Centre, ซัปโปโร, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.4 ม
8.4 880 10 880 รีวิว
770 รีวิว
จาก 3464 JPY
Chuo-ku Minami 2-jo Nishi 5-26-1, โอโดริ, ซัปโปโร, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 475 กม
7.7 1223 10 1223 รีวิว
195 รีวิว
จาก 4511 JPY
Chuo-ku Minami 14-jo Nishi 1-1-20, Nakajima Park, ซัปโปโร, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.4 ม
8.4 364 10 364 รีวิว
201 รีวิว
จาก 9908 JPY
Minami 8-jo Nishi 5-chome 289-111, ซุซุกิโนะ, ซัปโปโร, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 567 กม
8.6 903 10 903 รีวิว
จาก 7474 JPY
Chuo-ku Kita 3-jo Nishi 1-chome 2-9, ซัปโปโร, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.3 ม
7.8 499 10 499 รีวิว
1147 รีวิว
Chuo-Ku, Minami 1-Jou, 6-8-1, โอโดริ, ซัปโปโร, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 602 กม
8.5 1252 10 1252 รีวิว
จาก 10960 JPY
Chuo-ku Minami 4-jo Nishi 2-4, ซุซุกิโนะ, ซัปโปโร, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 191 กม
8.5 1077 10 1077 รีวิว
1503 รีวิว
จาก 7083 JPY
Chuo-ku Minami 2 Nishi 1, ซัปโปโร, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 472 กม
8.7 940 10 940 รีวิว
180 รีวิว
จาก 7003 JPY
Chuo-ku Minami 10-jo Nishi 3-1-1, Nakajima Park, ซัปโปโร, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 760 กม
8.5 1010 10 1010 รีวิว
700 รีวิว
จาก 6125 JPY
2-10 Minami 5 Nish 1, Chuo-ku, ซุซุกิโนะ, ซัปโปโร, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 250 กม
8.8 738 10 738 รีวิว
จาก 5596 JPY
Nishi-ku Kotoni 3-jo 1-chome, ซัปโปโร, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 5 ม
7.5 386 10 386 รีวิว
47 รีวิว
จาก 8022 JPY
Chuo Kita 1 Nishi 11-1, ซัปโปโร, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.3 ม
8.2 1658 10 1658 รีวิว
439 รีวิว
ซัปโปโร

คำถามที่ถามบ่อย

โรงแรมใน ซัปโปโร ราคาเท่าไร
การพักอยู่ในโรงแรม 3 ดาวใน ซัปโปโร มีราคาเฉลี่ยคือ 49 $ ต่อคืน โรงแรม 4 ดาวใน — 101 $ ต่อคืน โรงแรม 5 ดาวใน — 72 $ ต่อคืน
โรงแรมอะไรใน ซัปโปโร ดีที่สุดสำหรับครอบครัว
โรงแรมใน ซัปโปโร ดีที่สุดสำหรับครอบครัวคือ โรงแรม เมอเคียว ซัปโปโร, Ibis Styles Sapporo และ Centurion Hotel Sapporo
การพักอยู่วันหยุดสุดสัปดาที่หน้าในโรงแรมใน ซัปโปโร ราคสาเท่าไร
การพักอยู่วันหยุดสุดสัปดาที่หน้าในโรงแรม 3 ดาวใน ซัปโปโร มีราคาเฉลี่ย54 $ ต่อคืน โรงแรม 4 ดาวใน ซัปโปโร มีราคาเฉลี่ย — 111 $ ต่อคืน โรงแรม 5 ดาวใน ซัปโปโร มีราคาเฉลี่ย — 79 $ ต่อคืน