โรงแรม รวมทั้งซาวนา, ชิบะ

จาก 7072 JPY
Mihama-ku Hibino 2-3 , Mihama Ward, ชิบะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 8.2 ม
8.1 13462 10 13462 รีวิว
1418 รีวิว
จาก 13757 JPY
Mihama-ku Hibino 2-120-3 , Mihama Ward, ชิบะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 8.2 ม
8.7 738 10 738 รีวิว
487 รีวิว
จาก 6912 JPY
Chuo-ku Minami-cho 2-15-4 , ชิบะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.5 ม
8.3 627 10 627 รีวิว
84 รีวิว
จาก 6246 JPY
Makuhari Hongo 1-33-3, Hanamigawa Ward, ชิบะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 9.8 ม
6.6 527 10 527 รีวิว
จาก 9974 JPY
Chuo-ku, Yukou 3-8, ชิบะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.6 ม
8.5 326 10 326 รีวิว
จาก 6359 JPY
Chuo-ku Fujimi 1-12-3, ชิบะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 226 กม
8.6 241 10 241 รีวิว
จาก 8485 JPY
Chuo-ku Chuo-ko 1-13-3, ชิบะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.5 ม
7.8 77 10 77 รีวิว
158 รีวิว
จาก 5068 JPY
Wakaba-ku Tonodai-cho 123-4 , ชิบะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2.5 ม
7 201 10 201 รีวิว
32 รีวิว
จาก 2594 JPY
Chuo-ku, Sakae-cho 3-1, ชิบะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 541 กม
6.9 173 10 173 รีวิว
จาก 4101 JPY
Chuo-ku, Shinjuku 2-6-6, ชิบะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 415 กม
7.1 177 10 177 รีวิว
33 รีวิว