โรงแรม ชิโนะ

จาก 6428 JPY
Kitayama 4035, ชิโนะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 11.9 ม
7.9 76 10 76 รีวิว
79 รีวิว
จาก 6607 JPY
Shirakabako 3419, ชิโนะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 15.1 ม
8.3 39 10 39 รีวิว
จาก 4755 JPY
Toyohira 1616, ชิโนะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 4.3 ม
8.8 181 10 181 รีวิว
จาก 43206 JPY
Kitayama 3424, ชิโนะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 14.2 ม
8 17 10 17 รีวิว
16 รีวิว
จาก 11630 JPY
Kitayama Shirakabako 3419-1, ชิโนะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 15.2 ม
6.6 59 10 59 รีวิว
จาก 8181 JPY
Kitayama 4026-1208, ชิโนะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 14 ม
8.7 49 10 49 รีวิว
13 รีวิว
จาก 11517 JPY
Kitayama 4035, ชิโนะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 13.4 ม
8.6 118 10 118 รีวิว
133 รีวิว
จาก 3620 JPY
Tateshinaonsen, ชิโนะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 12.6 ม
8.2 178 10 178 รีวิว
218 รีวิว
จาก 6690 JPY
Nakaoki 2-7 , ชิโนะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2.9 ม
7.6 156 10 156 รีวิว
90 รีวิว
จาก 10276 JPY
Kitayama 8606-7, ชิโนะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 11.3 ม
8.1 49 10 49 รีวิว
จาก 16055 JPY
Kitayama 3414, ชิโนะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 13 ม
8.3 36 10 36 รีวิว
จาก 5651 JPY
Tsukahara 2-16-7-1 , ชิโนะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.4 ม
6.7 87 10 87 รีวิว
จาก 8020 JPY
Kitayama 5522, ชิโนะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 10.9 ม
5.8 15 10 15 รีวิว
จาก 34223 JPY
Kitayama 5522, ชิโนะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 11.1 ม
9.1 17 10 17 รีวิว
56 รีวิว
จาก 4027 JPY
Kitayama 3412-214, ชิโนะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 12.7 ม
7.8 28 10 28 รีวิว
จาก 3189 JPY
Kitayama 3418, ชิโนะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 14.4 ม
8 113 10 113 รีวิว
จาก 2549 JPY
3038-1 ちの, ชิโนะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.2 ม
8.7 129 10 129 รีวิว
จาก 11903 JPY
Kitayama 3419, ชิโนะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 15.2 ม
8.2 32 10 32 รีวิว
จาก 8024 JPY
Kitayama 3412-122, ชิโนะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 12.7 ม
7.6 34 10 34 รีวิว
2 รีวิว
จาก 15015 JPY
Kitayama 4026-2, ชิโนะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 12.4 ม
8.2 19 10 19 รีวิว
จาก 6202 JPY
nagano ken chino she katayama shirakabako shirakabako prince hotel, ชิโนะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 15.1 ม
7.8 5 10 5 รีวิว
จาก 11087 JPY
Kitayama 4035-2224, ชิโนะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 15.6 ม
6.9 22 10 22 รีวิว
จาก 11297 JPY
Kitayama Shirakabako 3419, ชิโนะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 15.3 ม
8.2 24 10 24 รีวิว
6 รีวิว
จาก 5764 JPY
Kitayama 3413, ชิโนะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 13.3 ม
7.4 22 10 22 รีวิว
6 รีวิว
จาก 7156 JPY
nagano ken chino she kitayama shirakabako hotel bergheil, ชิโนะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 15 ม
5.8 8 10 8 รีวิว
จาก 16621 JPY
Shirakabako, ชิโนะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 15.8 ม
7.5 12 10 12 รีวิว
437 รีวิว
จาก 10834 JPY
Kitayama 3418-1, ชิโนะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 15.1 ม
7.6 19 10 19 รีวิว
จาก 4859 JPY
Kitayama 4035, ชิโนะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 11.5 ม
4.2 5 10 5 รีวิว
Toyohira 5-2-10, ชิโนะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 10.1 ม
7.2 4 10 4 รีวิว
6630-16 Miyagawa, ชิโนะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2.3 ม

คำถามที่ถามบ่อย

โรงแรมใน ชิโนะ ราคาเท่าไร
การพักอยู่ในโรงแรม 3 ดาวใน ชิโนะ มีราคาเฉลี่ยคือ 143 $ ต่อคืน โรงแรม 4 ดาวใน — 200 $ ต่อคืน
การพักอยู่วันหยุดสุดสัปดาที่หน้าในโรงแรมใน ชิโนะ ราคสาเท่าไร
การพักอยู่วันหยุดสุดสัปดาที่หน้าในโรงแรม 3 ดาวใน ชิโนะ มีราคาเฉลี่ย158 $ ต่อคืน โรงแรม 4 ดาวใน ชิโนะ มีราคาเฉลี่ย — 220 $ ต่อคืน