อพาร์ตเมนต์ รวมทั้งไวไฟฟรี, เกาะอิชิงากิ

จาก 24907 JPY
Arakawa-Funakura 2481-1 , เกาะอิชิงากิ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.7 ม
8.1 367 10 367 รีวิว
615 รีวิว
จาก 6765 JPY
Okawa 217, เกาะอิชิงากิ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.1 ม
8.1 675 10 675 รีวิว
จาก 7239 JPY
Tonoshiro 86, เกาะอิชิงากิ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.2 ม
8.2 1195 10 1195 รีวิว
จาก 21400 JPY
Kabira 1216-660, เกาะอิชิงากิ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 12.8 ม
9.6 65 10 65 รีวิว
จาก 12150 JPY
Okawa 164-4 , เกาะอิชิงากิ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.4 ม
8.9 96 10 96 รีวิว
จาก 17663 JPY
Maesato 354-1, เกาะอิชิงากิ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 4 ม
8.5 470 10 470 รีวิว
1420 รีวิว
จาก 6451 JPY
Maezato 491-2 , เกาะอิชิงากิ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.4 ม
8.2 221 10 221 รีวิว
140 รีวิว
จาก 8523 JPY
Ookawa 559, เกาะอิชิงากิ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.9 ม
8.3 464 10 464 รีวิว
991 รีวิว
จาก 27724 JPY
Arakawa 1625, เกาะอิชิงากิ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 5.5 ม
8.7 279 10 279 รีวิว
711 รีวิว
จาก 19446 JPY
Arakawa 2462-8, เกาะอิชิงากิ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.1 ม
9.2 24 10 24 รีวิว
จาก 15075 JPY
Tonoshiro 424, เกาะอิชิงากิ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.4 ม
9.6 24 10 24 รีวิว
จาก 17953 JPY
Arakawa 1583-334 , เกาะอิชิงากิ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 5.2 ม
9.4 129 10 129 รีวิว
จาก 5596 JPY
Maezato 375-5, เกาะอิชิงากิ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.5 ม
8.5 172 10 172 รีวิว
จาก 4704 JPY
Kabira 921-1, เกาะอิชิงากิ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 14.3 ม
9.1 181 10 181 รีวิว
25 รีวิว
จาก 15073 JPY
Ohama 1349-39, เกาะอิชิงากิ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 6.3 ม
9.6 69 10 69 รีวิว
จาก 47144 JPY
895-2 Nosoko, เกาะอิชิงากิ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 21.2 ม
9.3 15 10 15 รีวิว
จาก 2425 JPY
Shineicho14 ANRI Building, เกาะอิชิงากิ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.2 ม
8.2 133 10 133 รีวิว
จาก 33988 JPY
Kabira1216-292, เกาะอิชิงากิ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 13 ม
9.4 42 10 42 รีวิว
จาก 7637 JPY
Kabira 920-1, เกาะอิชิงากิ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 14.3 ม
8.9 76 10 76 รีวิว
16 รีวิว
จาก 19182 JPY
Okawa Yujyo no Yado 66 , เกาะอิชิงากิ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.9 ม
8.6 17 10 17 รีวิว
จาก 2410 JPY
Okawa 204 , เกาะอิชิงากิ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.1 ม
7.9 228 10 228 รีวิว
จาก 23877 JPY
2250-1, 202, Arakawa, Ishigaki-shi, Okinawa, เกาะอิชิงากิ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2.5 ม
8.2 10 10 10 รีวิว
จาก 3298 JPY
Miyara 1053‐12, เกาะอิชิงากิ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 7 ม
8.2 95 10 95 รีวิว
จาก 19437 JPY
1625-10,Arakawa, เกาะอิชิงากิ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 5.1 ม
9.5 30 10 30 รีวิว
จาก 3298 JPY
Ishigaki 260, เกาะอิชิงากิ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.2 ม
7.3 106 10 106 รีวิว
Maezato 340, เกาะอิชิงากิ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.7 ม
8.7 186 10 186 รีวิว
159 รีวิว
จาก 7654 JPY
Tonoshiro 547-1, เกาะอิชิงากิ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 5.6 ม
8.1 18 10 18 รีวิว
Misakicho 4-7, เกาะอิชิงากิ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 803 กม
8.6 154 10 154 รีวิว
จาก 39318 JPY
Miyara 923-1, เกาะอิชิงากิ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 7.6 ม
6.6 8 10 8 รีวิว
329 รีวิว
新川 2186-1 プラスライフ新川A号室, เกาะอิชิงากิ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2.5 ม
8 9 10 9 รีวิว