เรียวกัง รวมทั้งห้องประชุม, ฮาโกดาเตะ

จาก 22791 JPY
Yunokawa-cho 1-17-22, ยูโนะคาวา ออนเซ็น, ฮาโกดาเตะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.9 ม
8.9 124 10 124 รีวิว
187 รีวิว
จาก 8451 JPY
Wakamatsu-cho 14-10, ฮาโกดาเตะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 919 กม
8.6 2056 10 2056 รีวิว
852 รีวิว
จาก 6726 JPY
Hon-cho 26-17, ฮาโกดาเตะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2 ม
8.5 914 10 914 รีวิว
194 รีวิว
จาก 10356 JPY
Otemachi 5-10, ฮาโกดาเตะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.3 ม
8.7 951 10 951 รีวิว
833 รีวิว
จาก 18244 JPY
Yunokawa-cho 1-16-18, ยูโนะคาวา ออนเซ็น, ฮาโกดาเตะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 4 ม
8.5 165 10 165 รีวิว
173 รีวิว
จาก 26423 JPY
Yunokawa-cho 1-2-25, ยูโนะคาวา ออนเซ็น, ฮาโกดาเตะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.9 ม
8.7 151 10 151 รีวิว
513 รีวิว
จาก 13272 JPY
Toyokawa 12-6, ฮาโกดาเตะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.8 ม
8.1 310 10 310 รีวิว
1878 รีวิว
จาก 4564 JPY
Wakamatsu-cho 6-3, ฮาโกดาเตะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 908 กม
8.4 535 10 535 รีวิว
198 รีวิว
จาก 8588 JPY
Hon-cho 27-14, ฮาโกดาเตะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2 ม
8.3 123 10 123 รีวิว
201 รีวิว
จาก 26423 JPY
Yunokawa-cho 1-18-15, ยูโนะคาวา ออนเซ็น, ฮาโกดาเตะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.8 ม
6.5 82 10 82 รีวิว
311 รีวิว
จาก 6409 JPY
2-4-20 Yunokawacho Hakodate Hokkaido, ยูโนะคาวา ออนเซ็น, ฮาโกดาเตะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 4.3 ม
6.7 153 10 153 รีวิว
จาก 3572 JPY
Shinkawa-cho 29-15, ฮาโกดาเตะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 240 กม
7 44 10 44 รีวิว
90 รีวิว
จาก 5285 JPY
Wakamatsu-cho 8-8, ฮาโกดาเตะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1 ม
7.8 189 10 189 รีวิว
77 รีวิว
จาก 4444 JPY
Omori 16-9, ฮาโกดาเตะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 822 กม
7.6 221 10 221 รีวิว
124 รีวิว
จาก 4324 JPY
Yanagawacho 17-16, ฮาโกดาเตะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.9 ม
6.7 108 10 108 รีวิว
149 รีวิว
จาก 21727 JPY
Yunokawacho 3-1-17, ยูโนะคาวา ออนเซ็น, ฮาโกดาเตะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 4.5 ม
7.7 39 10 39 รีวิว
113 รีวิว
จาก 76865 JPY
Benten-Cho15-15, ฮาโกดาเตะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2.4 ม
Otemachi 22-7, ฮาโกดาเตะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.1 ม
7.7 41 10 41 รีวิว
จาก 3491 JPY
Wakamatsu-cho 20-11, ฮาโกดาเตะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 729 กม
7.1 1397 10 1397 รีวิว
431 รีวิว
Benten-Cho3-12 Bentenkan 2F, ฮาโกดาเตะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2.6 ม
9.5 2 10 2 รีวิว
จาก 26711 JPY
Yunokawa-cho 1-3-17, ยูโนะคาวา ออนเซ็น, ฮาโกดาเตะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 4 ม
8.7 3 10 3 รีวิว
จาก 23723 JPY
Suehiro-cho 22-11, ฮาโกดาเตะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2.3 ม
7.9 11 10 11 รีวิว
87 รีวิว
จาก 12949 JPY
Suehirocho 14-28, ฮาโกดาเตะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2 ม
8.2 27 10 27 รีวิว
48 รีวิว
จาก 9080 JPY
Motomachi 19-1, ฮาโกดาเตะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2.5 ม
7.9 19 10 19 รีวิว
Yunokawa-Cho1-40-18, ยูโนะคาวา ออนเซ็น, ฮาโกดาเตะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.8 ม
8.6 5 10 5 รีวิว