โรงแรม รวมทั้งห้องประชุม, คาโกชิมะ

จาก 8083 JPY
1-1-2 Take, Kagoshima, คาโกชิมะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.9 ม
8.4 1540 10 1540 รีวิว
318 รีวิว
จาก 11082 JPY
Shinsyouin 41-1 , คาโกชิมะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 502 กม
8.9 800 10 800 รีวิว
1413 รีวิว
จาก 4475 JPY
Kamoike-Shinmachi 22-1, คาโกชิมะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 5 ม
7.8 1022 10 1022 รีวิว
256 รีวิว
จาก 5470 JPY
Funatsucho 5-20, คาโกชิมะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.4 ม
8.5 255 10 255 รีวิว
51 รีวิว
จาก 4711 JPY
Yamanokuchicho 2-7, คาโกชิมะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.3 ม
8.1 1361 10 1361 รีวิว
158 รีวิว
จาก 10665 JPY
Terukunicho 18-15, คาโกชิมะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 717 กม
7.7 112 10 112 รีวิว
38 รีวิว
จาก 6359 JPY
Chuo-cho 7-1, คาโกชิมะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.7 ม
7.8 434 10 434 รีวิว
100 รีวิว
จาก 6142 JPY
Nishida 2-12-34, คาโกชิมะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.7 ม
7.1 318 10 318 รีวิว
64 รีวิว
จาก 8752 JPY
Yojiro 1-8-10, คาโกชิมะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.7 ม
8.3 560 10 560 รีวิว
274 รีวิว
จาก 6043 JPY
Yamanokuchi-cho, 4-20, คาโกชิมะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.4 ม
8 565 10 565 รีวิว
97 รีวิว
จาก 4916 JPY
Kamoike 1-53-2, คาโกชิมะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 3.9 ม
6.4 180 10 180 รีวิว
จาก 3298 JPY
Chuo-cho 21-30, คาโกชิมะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 2.2 ม
8.6 389 10 389 รีวิว
จาก 5691 JPY
Shimmachi Kamoike 18 , คาโกชิมะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 4.7 ม
6.4 138 10 138 รีวิว
16 รีวิว
จาก 6477 JPY
Terukuni-cho, คาโกชิมะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 855 กม
8.3 218 10 218 รีวิว
82 รีวิว
จาก 3014 JPY
Meizancho 10-4, คาโกชิมะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.1 ม
7.1 252 10 252 รีวิว
จาก 5825 JPY
Yamanokuchi-cho 12-16, คาโกชิมะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.2 ม
7.2 160 10 160 รีวิว
69 รีวิว
จาก 6187 JPY
Ogawa-cho 15-1, คาโกชิมะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1 ม
8.1 33 10 33 รีวิว
จาก 6448 JPY
Higashisengoku-cho 19-17, คาโกชิมะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 847 กม
8.3 7 10 7 รีวิว
103 รีวิว
จาก 5737 JPY
Yamanokuchi 9-8, คาโกชิมะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.3 ม
8.3 1205 10 1205 รีวิว
182 รีวิว
จาก 6442 JPY
Chuo-cho 5-1, คาโกชิมะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 1.6 ม
8.3 585 10 585 รีวิว
266 รีวิว
จาก 4792 JPY
Yojiro 4-25, คาโกชิมะ, ญี่ปุ่น
ดูในแม็ป
ไกลจากศูนย์เมือง 4.5 ม
8.1 156 10 156 รีวิว
53 รีวิว