Hãy chọn thành phố
Bandar Seri Begawan 28  các khách sạn
Kuala Belait 6  các khách sạn
Kampong Jerudong 3  các khách sạn
Kampong Serusup 1  các khách sạn
Seria 1  các khách sạn
Chọn vùng

Khách sạn Brunei Darussalam (Brunây)

Kampong Jerudong
Khách sạn Kampong Jerudong
3 lựa chọn
Khách sạn được đề xuất:
Giá từ44USDcho 1 đêm
Lot 27192, Jalan Pulau Kubu, Kampung Jerudong, Brunei-Muara
71 đánh giá
Giá từ42USDcho 1 đêm
Lot 36204, Jalan Pertanian Luahan, Jerudong BG3122, Negara Brunei Darussalam
36 đánh giá
Bandar Seri Begawan
Khách sạn Bandar Seri Begawan
28 phương án
Khách sạn được đề xuất:
Giá từ234USDcho 1 đêm
Bina Puri Properties (B), Jalan Ong Sum Ping. Block C.
Giá từ211USDcho 1 đêm
Jerudong, Tutong Muara Highway
Brunei Darussalam (Brunây)