Hãy chọn thành phố
Santa Maria 279  các khách sạn
Praia 218  các khách sạn
Mindelo 151  các khách sạn
Sal Rei 126  các khách sạn
Tarrafal 50  các khách sạn
Vila do Maio 25  các khách sạn
Ponta do Sol 23  các khách sạn
São Filipe 21  các khách sạn
Porto Novo 17  các khách sạn
Prainha 14  các khách sạn
Paul 13  các khách sạn
Ribeira Grande 11  các khách sạn
Calheta Do Maio 10  các khách sạn
Tarrafal 8  các khách sạn
Assomada 7  các khách sạn
Beirona 7  các khách sạn
Cidade Velha 7  các khách sạn
Rabil 6  các khách sạn
Vila Nova Sintra 6  các khách sạn
Pedra Badejo 4  các khách sạn
Morro 4  các khách sạn
Órgãos 4  các khách sạn
Chã da Igreja 3  các khách sạn
Palmeira 3  các khách sạn
São Pedro 3  các khách sạn
Chacha 2  các khách sạn
Palha Verde 2  các khách sạn
Baia das Gatas 2  các khách sạn
Caculi 2  các khách sạn
Rui Vaz 2  các khách sạn
Boa Ventura 2  các khách sạn
Espingueira 2  các khách sạn
Escabeçada 1  các khách sạn
Fundura 1  các khách sạn
Baluarte 1  các khách sạn
Janela 1  các khách sạn
Preguiça 1  các khách sạn
Calhau 1  các khách sạn

Khách sạn Cape Verde

Santa Maria
Khách sạn Santa Maria
279 phương án
Khách sạn được đề xuất:
Giá từ158USDcho 1 đêm
Avenida dos Hoteis
Giá từ101USDcho 1 đêm
Mindelo
Khách sạn Mindelo
151 phương án
Khách sạn được đề xuất:
Giá từ85USDcho 1 đêm
Alto Sao Nicolau Alto Fortim
Giá từ83USDcho 1 đêm
Praça Amilcar Cabral
263 của đánh giá
Praia
Khách sạn Praia
218 phương án
Khách sạn được đề xuất:
Giá từ106USDcho 1 đêm
417 đánh giá
Giá từ96USDcho 1 đêm
Avenida Jorge Barbosa
176 đánh giá
Cape Verde