Hãy chọn thành phố
Prishtinë 479  các khách sạn
Prizren 87  các khách sạn
Peje 67  các khách sạn
Ferizaj 29  các khách sạn
Kosovska Mitrovica 11  các khách sạn
Dragash 5  các khách sạn
Boge 5  các khách sạn
Yaqova 3  các khách sạn
Novoberdo 2  các khách sạn
Laplje Selo 2  các khách sạn
Gracanica 2  các khách sạn
Prilepnica 1  các khách sạn

Khách sạn Kosovo

Gracanica
Khách sạn Gracanica
2 lựa chọn
Khách sạn được đề xuất:
Giá từ50USDcho 1 đêm
Dragana Ristica
58 đánh giá
Giá từ32USDcho 1 đêm
Village Vllasali PN.
Prizren
Khách sạn Prizren
87 phương án
Khách sạn được đề xuất:
Giá từ65USDcho 1 đêm
str. Tirana NN
St. Zaplluxhë, Kosove, Prizeren, Dragash
Prishtinë
Khách sạn Prishtinë
479 phương án
Khách sạn được đề xuất:
Giá từ125USDcho 1 đêm
448 đánh giá
Giá từ91USDcho 1 đêm
Pristina Skopje Highway 10000 Prishtinë 7 km from center
Kosovo