Hãy chọn thành phố
Prishtinë 236  các khách sạn
Prizren 44  các khách sạn
Peje 30  các khách sạn
Kosovska Mitrovica 11  các khách sạn
Ferizaj 9  các khách sạn
Boge 5  các khách sạn
Gracanica 5  các khách sạn
Yaqova 3  các khách sạn
Dragash 2  các khách sạn
Laplje Selo 2  các khách sạn
Novoberdo 1  các khách sạn
Prilepnica 1  các khách sạn

Khách sạn Kosovo

Gracanica
Khách sạn Gracanica
5 phương án
Khách sạn được đề xuất:
Giá từ50USDcho 1 đêm
Dragana Ristica
Giá từ51USDcho 1 đêm
Miloša obilića Miloša obilića bb
Prizren
Khách sạn Prizren
44 phương án
Khách sạn được đề xuất:
Giá từ65USDcho 1 đêm
str. Tirana NN
Giá từ66USDcho 1 đêm
Rruga Marin Barleti nr.16
Prishtinë
Khách sạn Prishtinë
236 phương án
Khách sạn được đề xuất:
Giá từ125USDcho 1 đêm
Giá từ91USDcho 1 đêm
Pristina Skopje Highway 10000 Prishtinë 7 km from center
Kosovo