Hãy chọn thành phố
Basseterre 9  các khách sạn
Frigate Bay 8  các khách sạn
Nevis 7  các khách sạn
Charlestown 3  các khách sạn
Ogeeʼs 1  các khách sạn
Chọn vùng

Khách sạn Liên bang Saint Kitts và Nevis

Basseterre
Khách sạn Basseterre
9 phương án
Khách sạn được đề xuất:
Giá từ172USDcho 1 đêm
Giá từ95USDcho 1 đêm
South Pelican Drive
Frigate Bay
Khách sạn Frigate Bay
8 phương án
Khách sạn được đề xuất:
Giá từ611USDcho 1 đêm
858 Frigate Bay Road
Giá từ228USDcho 1 đêm
Liên bang Saint Kitts và Nevis