Nhiều khách sạn Arida

từ 6982 JPY
Hoshio 37, Arida, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.6 km từ tâm điểm
7.4 25 10 25 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Trung tâm Spa & chăm sóc sức khoẻ,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
Hãy xem 29 khác các phòng bên cạnh Arida
từ 35634 JPY
Yuasa 21-1, Yuasa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
6.6 km từ Arida
8.2 20 10 20 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 38689 JPY
Yuasa582, Yuasa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
7.2 km từ Arida
9 15 10 15 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 12117 JPY
Nataka 452-2, Kainan, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.7 km từ Arida
6.6 21 10 21 đánh giá
7 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 10605 JPY
Tano 406-1, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.7 km từ Arida
8 37 10 37 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Bếp chung,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 26651 JPY
Shinwakaura 2-4, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.9 km từ Arida
8.8 70 10 70 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4276 JPY
Shinwakaura 2-3, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.9 km từ Arida
8.1 20 10 20 đánh giá
8 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 10545 JPY
Saikazaki 599, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
12.1 km từ Arida
7.6 33 10 33 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 15272 JPY
Obiki 845-4, Yura, Nhật Bản
xem trên bản đồ
13.1 km từ Arida
7.5 2 10 2 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 8024 JPY
Obiki 948-5, Yura, Nhật Bản
xem trên bản đồ
13.3 km từ Arida
8.2 13 10 13 đánh giá
10 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 4582 JPY
Minatotoorichokita 2-1-2, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
16.1 km từ Arida
8.5 114 10 114 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 8442 JPY
Tebira 2-1-2 Big-Ai 10F, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
16.1 km từ Arida
8.3 38 10 38 đánh giá
22 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 4189 JPY
Minamimigiwacho 18, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
16.6 km từ Arida
6.9 31 10 31 đánh giá
112 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 10266 JPY
Nanaban-cho 26-1, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
16.9 km từ Arida
8.5 1221 10 1221 đánh giá
291 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4723 JPY
Minatokonya 1-20, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
17.1 km từ Arida
7.3 441 10 441 đánh giá
55 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 7290 JPY
Yanagicho 17-2, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
17.2 km từ Arida
7.6 7 10 7 đánh giá
8 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 7176 JPY
Kitanoshinchi 1-45, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
17.2 km từ Arida
8.3 71 10 71 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 5115 JPY
Saikamachi 25, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
17.3 km từ Arida
9.4 192 10 192 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Bếp chung
từ 5628 JPY
25 Saikamachi, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
17.3 km từ Arida
9.3 81 10 81 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Bếp chung
từ 6577 JPY
25 Saika-machi, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
17.3 km từ Arida
9.5 100 10 100 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Bếp chung
từ 3174 JPY
Saikamachi 62, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
17.3 km từ Arida
7.1 22 10 22 của đánh giá
14 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Bếp chung,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4443 JPY
Motobakurocho 5, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
17.3 km từ Arida
6.9 156 10 156 đánh giá
47 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4181 JPY
Honmachi 2-36-1 , Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
17.4 km từ Arida
7.6 968 10 968 đánh giá
99 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 9232 JPY
Misono-cho 3-36, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
17.4 km từ Arida
8.7 1235 10 1235 đánh giá
329 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 88526 JPY
Higashikuramae 3-6 Wakayamashi station Kino Wakayama , Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
17.4 km từ Arida
8.7 76 10 76 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe trong khuôn viên,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
友田町2丁目33番地, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
17.5 km từ Arida
8.8 194 10 194 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 2875 JPY
Suzumarucho 16, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
17.6 km từ Arida
7.9 189 10 189 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 3057 JPY
Motoderamachi 3-46, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
17.6 km từ Arida
8.6 165 10 165 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Bếp chung
từ 5214 JPY
Tomodacho 5-18, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
17.6 km từ Arida
8.1 910 10 910 đánh giá
227 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Trung tâm dịch vụ doanh nhân,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 3388 JPY
杉ノ馬場3丁目17, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
17.6 km từ Arida
4.6 7 10 7 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ

Các câu hỏi thường gặp

Mất bao nhiêu tiền để ở trong một khách sạn ở Arida?
Giá phòng trung bình cho các khách sạn ba Arida là 40 $ cho một đêm
Khách sạn Arida có giá bao nhiêu vào cuối tuần này?
Cuối tuần này, giá phòng trung bình cho các khách sạn ba Arida44 $ cho một đêm