Nhiều khách sạn Chiryu

từ 8622 JPY
Yamamachi Kobayashi 5, Chiryu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
791 m từ tâm điểm
7.5 103 10 103 của đánh giá
23 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 8499 JPY
Nakamachi Naka 128 , Chiryu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.2 km từ tâm điểm
7.7 80 10 80 đánh giá
29 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 8560 JPY
Kitafukido Nishinaka-cho 50-1 , Chiryu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
2.1 km từ tâm điểm
8.5 15 10 15 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
Hãy xem 27 khác các phòng bên cạnh Chiryu
từ 6194 JPY
Touei 1-7-3, Anjo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.3 km từ Chiryu
7.5 61 10 61 đánh giá
10 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5879 JPY
Mikawa Anjo-cho 1-16-17 , Anjo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.5 km từ Chiryu
7.8 399 10 399 đánh giá
62 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5661 JPY
Mikawaanjo Honmachi 1-1-3 , Anjo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.6 km từ Chiryu
8.4 518 10 518 đánh giá
93 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 5973 JPY
Nakayama-cho, 3-36, Kariya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.6 km từ Chiryu
7.9 155 10 155 đánh giá
34 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4883 JPY
Mikawaanjo-machi 1-9-9, Anjo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.7 km từ Chiryu
7.8 502 10 502 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5139 JPY
Mikawa-Anjo-Honmachi 2-3-7, Anjo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.7 km từ Chiryu
8.6 28 10 28 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 6024 JPY
Mikawa Anjo Minami-machi 1-8-11, Anjo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.8 km từ Chiryu
8.2 144 10 144 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4821 JPY
Aioi-cho 1-8-1, Kariya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.8 km từ Chiryu
7.9 623 10 623 của đánh giá
60 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe trong khuôn viên,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4669 JPY
Mikawaanjominamimachi 1-1-20, Anjo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.9 km từ Chiryu
7.9 112 10 112 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 4634 JPY
Kariya Higashi Hinari 58 , Kariya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
4 km từ Chiryu
7.9 518 10 518 đánh giá
125 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 8183 JPY
Wakamatsu Cho 2-54 , Kariya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
4.3 km từ Chiryu
7 125 10 125 đánh giá
41 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 5040 JPY
Satocho Takane 19-95, Anjo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
5.3 km từ Chiryu
7.6 16 10 16 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4951 JPY
Meijihonmachi 2-2, Anjo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
5.7 km từ Chiryu
8 179 10 179 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5085 JPY
Nakagawacho 5-13 , Kariya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
6.2 km từ Chiryu
6.9 36 10 36 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 9580 JPY
Myochi-cho Heisei 194, Miyoshi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
7.3 km từ Chiryu
6.6 10 10 10 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 6797 JPY
Chuo-cho 3-96-1 , Obu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
8.1 km từ Chiryu
7.8 166 10 166 đánh giá
19 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 6450 JPY
Miyama-cho 2-14-1, Toyota, Nhật Bản
xem trên bản đồ
9.8 km từ Chiryu
6.7 50 10 50 đánh giá
16 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 11619 JPY
Kotobukicho 2-36, Toyota, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.1 km từ Chiryu
7.4 75 10 75 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5671 JPY
Midori-ku Oneyama 2-401, Nagoya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.5 km từ Chiryu
7.3 371 10 371 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 6461 JPY
Midorigaoka 5-11 , Toyota, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.6 km từ Chiryu
7.3 102 10 102 của đánh giá
22 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Cho thuê xe hơi,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4830 JPY
3-7 Nakaokazaki-cho, Okazaki, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.6 km từ Chiryu
7 380 10 380 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 7364 JPY
Itayacho 170-3, Okazaki, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.8 km từ Chiryu
8.4 78 10 78 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5879 JPY
Yamanote 4-76, Toyota, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.8 km từ Chiryu
7.8 148 10 148 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 7013 JPY
Higashi-Shinmachi 3-63-1, Toyota, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11 km từ Chiryu
7.5 77 10 77 đánh giá
60 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Trung tâm dịch vụ doanh nhân,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 3961 JPY
Hoei 1-88, Toyota, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.1 km từ Chiryu
7.1 176 10 176 đánh giá
34 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Trung tâm Spa & chăm sóc sức khoẻ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 6786 JPY
Kosei-cho 515-33, Okazaki, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.2 km từ Chiryu
7.9 293 10 293 của đánh giá
61 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Trung tâm Spa & chăm sóc sức khoẻ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Quầy bar (đồ ăn nhẹ),
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5040 JPY
Midori-ku Minamiodaka 4-1001, Nagoya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.8 km từ Chiryu
8 108 10 108 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ

Các câu hỏi thường gặp

Mất bao nhiêu tiền để ở trong một khách sạn ở Chiryu?
Giá phòng trung bình cho các khách sạn bốn Chiryu là 75 $ cho một đêm
Khách sạn Chiryu có giá bao nhiêu vào cuối tuần này?
Cuối tuần này, giá phòng trung bình cho các khách sạn bốn Chiryu82 $ cho một đêm