Nhiều khách sạn Fukaya

từ 5691 JPY
Nishijima-cho 3-6-1, Fukaya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.4 km từ tâm điểm
7.7 330 10 330 đánh giá
47 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 4329 JPY
Oka 1149-9 , Fukaya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
5 km từ tâm điểm
8 136 10 136 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 5794 JPY
Nishijimacho 2-11-3, Fukaya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.3 km từ tâm điểm
7.2 112 10 112 của đánh giá
14 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 7662 JPY
Kokusaiji 803, Fukaya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
2.7 km từ tâm điểm
6.4 10 10 10 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
Hãy xem 26 khác các phòng bên cạnh Fukaya
từ 6421 JPY
Honjo1-1-8, Honjo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
8.9 km từ Fukaya
7.4 210 10 210 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5720 JPY
Wasedanomori 2-1-16, Honjo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
9.1 km từ Fukaya
7.8 569 10 569 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 7455 JPY
Ekinan 1-4-3, Honjo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
9.4 km từ Fukaya
7.1 142 10 142 của đánh giá
26 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 4076 JPY
Kodama-cho Shimoazami 1097-1, Honjo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.2 km từ Fukaya
7.4 36 10 36 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 12110 JPY
Kodamacho Kouzeki 205-4, Honjo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.7 km từ Fukaya
8.6 24 10 24 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5122 JPY
Miyamoto 68 Nebula K 102, Kumagaya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.3 km từ Fukaya
9.3 199 10 199 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Cho phép mang theo vật nuôi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 6317 JPY
Tsukuba 1-138 , Kumagaya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.9 km từ Fukaya
7.1 65 10 65 đánh giá
43 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4144 JPY
Miyamaecho 2-240, Kumagaya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.9 km từ Fukaya
6.9 273 10 273 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 6586 JPY
Miyamae 2-51, Kumagaya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.9 km từ Fukaya
7.2 137 10 137 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5553 JPY
Tsukuba 1-99-1, Kumagaya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
12 km từ Fukaya
7.8 485 10 485 đánh giá
105 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
Tsukuba 3-84-2, Kumagaya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
12.1 km từ Fukaya
7.2 4 10 4 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 4993 JPY
Sakuragi-cho 1-100, Kumagaya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
12.1 km từ Fukaya
8.2 499 10 499 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5929 JPY
Tsukuba 3-105, Kumagaya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
12.2 km từ Fukaya
7.5 379 10 379 đánh giá
26 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 6329 JPY
Ginza 1-64, Kumagaya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
12.3 km từ Fukaya
6.9 194 10 194 của đánh giá
26 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 6569 JPY
Iidacho 1398-1, Ota, Nhật Bản
xem trên bản đồ
13.1 km từ Fukaya
6.8 298 10 298 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 6269 JPY
Iidacho 1308, Ota, Nhật Bản
xem trên bản đồ
13.2 km từ Fukaya
7.8 204 10 204 của đánh giá
32 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
Iida-cho 1320-1, Ota, Nhật Bản
xem trên bản đồ
13.2 km từ Fukaya
7.8 13 10 13 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 7585 JPY
Iidacho 1380, Ota, Nhật Bản
xem trên bản đồ
13.3 km từ Fukaya
8.4 478 10 478 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5327 JPY
Iidacho 1370, Ota, Nhật Bản
xem trên bản đồ
13.4 km từ Fukaya
7.1 313 10 313 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Trung tâm dịch vụ doanh nhân,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 9114 JPY
Oegawa 228, Kumagaya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
13.4 km từ Fukaya
6.4 10 10 10 đánh giá
86 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi trong nhà (theo mùa),
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí)
太田市内ケ島町823-2, Ota, Nhật Bản
xem trên bản đồ
13.7 km từ Fukaya
8.4 183 10 183 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 2926 JPY
Higashihonmachi 95-11, Isesaki, Nhật Bản
xem trên bản đồ
14.3 km từ Fukaya
7.1 191 10 191 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5786 JPY
Sayada 3248, Kumagaya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
14.3 km từ Fukaya
8.1 49 10 49 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí),
 • Dọn phòng hàng ngày
Kamisuwa-cho 1228-9, Isesaki, Nhật Bản
xem trên bản đồ
14.9 km từ Fukaya
8.5 177 10 177 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 3916 JPY
Showacho 3818, Isesaki, Nhật Bản
xem trên bản đồ
14.9 km từ Fukaya
6.6 348 10 348 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5224 JPY
Otemachi 22-26, Isesaki, Nhật Bản
xem trên bản đồ
15.1 km từ Fukaya
7.2 191 10 191 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc

Các câu hỏi thường gặp

Mất bao nhiêu tiền để ở trong một khách sạn ở Fukaya?
Giá phòng trung bình cho các khách sạn ba Fukaya là 52 $ cho một đêm
Khách sạn Fukaya có giá bao nhiêu vào cuối tuần này?
Cuối tuần này, giá phòng trung bình cho các khách sạn ba Fukaya57 $ cho một đêm