Nhà nghỉ mát Furano, Nhật Bản

từ 28535 JPY
29-17 kitanominecho, Furano, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.3 km từ tâm điểm
8.6 84 10 84 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Nơi giữ đồ trượt tuyết,
 • Điều hòa nhiệt độ
Kitanomine25-57, Furano, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.6 km từ tâm điểm
9.5 2 10 2 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 73622 JPY
Kitanomine 22-31, Furano, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.8 km từ tâm điểm
9.4 19 10 19 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 49674 JPY
20-27 Kitanomine, Furano, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.8 km từ tâm điểm
9.3 10 10 10 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 31047 JPY
22-8 Kitanomine , Furano, Nhật Bản
xem trên bản đồ
2.2 km từ tâm điểm
9.2 4 10 4 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 33530 JPY
16-7 Kitanomine, Furano, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.8 km từ tâm điểm
10 2 10 2 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 36221 JPY
3-23 Shintomi, Furano, Nhật Bản
xem trên bản đồ
641 m từ tâm điểm
8.1 4 10 4 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 31157 JPY
7-19 Sakae-machi, Furano, Nhật Bản
xem trên bản đồ
459 m từ tâm điểm
9.5 8 10 8 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 70372 JPY
Kitanomine-Cho22-19 , Furano, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.8 km từ tâm điểm
9 1 10 1 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Nơi giữ đồ trượt tuyết,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ bán vé trượt tuyết
từ 63275 JPY
Kitanomine-cho 26-29 , Furano, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.5 km từ tâm điểm
9.1 10 10 10 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 32598 JPY
9-17 Kitanomine, Furano, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.5 km từ tâm điểm
9.6 3 10 3 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
từ 73622 JPY
22-32 Kitanomine-cho , Furano, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.8 km từ tâm điểm
9.5 24 10 24 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 18684 JPY
21-27 Kitanominecho , Furano, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.7 km từ tâm điểm
9.6 65 10 65 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Nơi giữ đồ trượt tuyết,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí),
 • Lối trượt tuyết thẳng tới cửa,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 91263 JPY
Shimogoryo, Furano, Nhật Bản
xem trên bản đồ
2 km từ tâm điểm
9.5 3 10 3 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 10941 JPY
Nakagoryo, Furano, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.2 km từ tâm điểm
8.6 68 10 68 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Lối trượt tuyết thẳng tới cửa
từ 17801 JPY
Kitanomine-cho 26-26, Furano, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.5 km từ tâm điểm
9.4 10 10 10 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 21474 JPY
Kitanomine-cho 26-25, Furano, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.5 km từ tâm điểm
9.1 10 10 10 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 31047 JPY
Kitanomine-cho 26-28, Furano, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.5 km từ tâm điểm
9.5 8 10 8 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 91546 JPY
Nakagoryo Furano Hokkaido, Furano, Nhật Bản
xem trên bản đồ
2.8 km từ tâm điểm
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
21-28 Kitanomine, Furano, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.7 km từ tâm điểm
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
22-23 Kitanomine, Furano, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.8 km từ tâm điểm
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
16-10 Kitanomine, Furano, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.9 km từ tâm điểm
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
16-9 Kitanomine, Furano, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.9 km từ tâm điểm
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
16-8 Kitanomine, Furano, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.9 km từ tâm điểm
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
16-11 Kitanomine, Furano, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.8 km từ tâm điểm
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
8-29 Motomachi, Furano, Nhật Bản
xem trên bản đồ
439 m từ tâm điểm
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
Kitanomine22-7, Furano, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.7 km từ tâm điểm
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
2156-11, Shimogoryo, Furano, Nhật Bản
xem trên bản đồ
2 km từ tâm điểm
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Nơi giữ đồ trượt tuyết,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí)
Nunobe Shigaichi, Furano, Nhật Bản
xem trên bản đồ
5.3 km từ tâm điểm
8.7 20 10 20 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Bếp chung
Hinodemachi5-1, Furano, Nhật Bản
xem trên bản đồ
602 m từ tâm điểm
8 1 10 1 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Két an toàn,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 57106 JPY
Kitanominecho 17-2, Furano, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.9 km từ tâm điểm
9.3 27 10 27 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
từ 19986 JPY
Shimogoryo, Furano, Nhật Bản
xem trên bản đồ
2.3 km từ tâm điểm
8.4 180 10 180 đánh giá
41 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ xe đưa đón (có thu phí),
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Nơi giữ đồ trượt tuyết,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ bán vé trượt tuyết,
 • Lối trượt tuyết thẳng tới cửa
từ 42124 JPY
7-18 Sakae-machi, Furano, Nhật Bản
xem trên bản đồ
453 m từ tâm điểm
9.8 12 10 12 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 136357 JPY
Naka-Goryo Furano, Furano, Nhật Bản
xem trên bản đồ
2.9 km từ tâm điểm
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
Asahi-Cho7-7, Furano, Nhật Bản
xem trên bản đồ
862 m từ tâm điểm
 • Tiện nghi:
 • Cho phép mang theo vật nuôi,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Nơi giữ đồ trượt tuyết,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ cho thuê thiết bị trượt tuyết (trong khuôn viên),
 • Dịch vụ bán vé trượt tuyết,
 • Lối trượt tuyết thẳng tới cửa
21-1, Kitanominecho, Furano, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.8 km từ tâm điểm
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Nơi giữ đồ trượt tuyết,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí)