Nhiều khách sạn Ikao

từ 5655 JPY
550 ikaho, Ikaho Onsen, Ikao, Nhật Bản
xem trên bản đồ
732 m từ tâm điểm
6.4 247 10 247 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5624 JPY
19 ikaho, Ikaho Onsen, Ikao, Nhật Bản
xem trên bản đồ
339 m từ tâm điểm
7 199 10 199 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
Hãy xem 28 khác các phòng bên cạnh Ikao
từ 39957 JPY
Ikaho 87-2, Ikaho Onsen, Shibukawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
135 m từ Ikao
8.9 133 10 133 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Quầy bar,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 8787 JPY
Ikaho-machi Ikaho 131, Ikaho Onsen, Shibukawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
267 m từ Ikao
8.3 288 10 288 đánh giá
27 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 35775 JPY
Ikahocho Ikaho 45, Ikaho Onsen, Shibukawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
271 m từ Ikao
7.7 17 10 17 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Quầy bar,
 • Phòng xông hơi,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 17791 JPY
Ikaho-machi Ikaho 58, Ikaho Onsen, Shibukawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
338 m từ Ikao
8.7 39 10 39 đánh giá
76 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Cho thuê xe hơi,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 34967 JPY
Ikahomachi, Ikaho 48, Ikaho Onsen, Shibukawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
349 m từ Ikao
8.4 30 10 30 đánh giá
165 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Quầy bar,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
Ikaho-machi Ikaho 11, Ikaho Onsen, Shibukawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
398 m từ Ikao
8 2 10 2 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí)
từ 112847 JPY
Ikaho-machi Ikaho Kouto 5-4 , Ikaho Onsen, Shibukawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
460 m từ Ikao
8.3 3 10 3 của đánh giá
29 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Trung tâm Spa & chăm sóc sức khoẻ,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 21563 JPY
Ikaho-machi Ikaho Kouto 5-4 , Ikaho Onsen, Shibukawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
468 m từ Ikao
8.3 116 10 116 đánh giá
121 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Trung tâm dịch vụ doanh nhân,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Trung tâm Spa & chăm sóc sức khoẻ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Quầy bar (đồ ăn nhẹ),
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 27752 JPY
Ikahomachi 373-8, Ikaho Onsen, Shibukawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
526 m từ Ikao
8.7 17 10 17 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 13144 JPY
Ikaho-machi Ikaho 557-34, Ikaho Onsen, Shibukawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
557 m từ Ikao
7.9 206 10 206 đánh giá
26 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Quầy bar,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Trung tâm Spa & chăm sóc sức khoẻ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 5693 JPY
Ikaho 105, Ikaho Onsen, Shibukawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
639 m từ Ikao
7.5 102 10 102 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Két an toàn,
 • Cho thuê xe hơi,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 13682 JPY
Ikaho Ikaho 557, Ikaho Onsen, Shibukawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
656 m từ Ikao
7.7 171 10 171 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 7145 JPY
Ikahomachi 396-1, Ikaho Onsen, Shibukawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
738 m từ Ikao
7.2 79 10 79 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 42806 JPY
Ikaho 403-125, Ikaho Onsen, Shibukawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1 km từ Ikao
9.5 2 10 2 của đánh giá
49 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Quầy bar (đồ ăn nhẹ),
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 8593 JPY
Harunakomachi 846-3, Takasaki, Nhật Bản
xem trên bản đồ
4.4 km từ Ikao
7.8 206 10 206 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Trung tâm Spa & chăm sóc sức khoẻ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 8432 JPY
Shibukawa 1694, Shibukawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
8 km từ Ikao
5.7 52 10 52 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 7100 JPY
Shibukawa 1186-1 , Shibukawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
8.5 km từ Ikao
7.5 243 10 243 của đánh giá
55 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 6573 JPY
Handa 1911-1, Shibukawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
9.6 km từ Ikao
8.6 147 10 147 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
Misatomachi Nishiakiya 707-2, Takasaki, Nhật Bản
xem trên bản đồ
12.6 km từ Ikao
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Nơi giữ đồ trượt tuyết,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 5549 JPY
Oodomomachi 3-23-14, Maebashi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
16.5 km từ Ikao
7.3 168 10 168 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 5853 JPY
大友町3-24-1, Maebashi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
16.6 km từ Ikao
7.6 428 10 428 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4655 JPY
Ishikura 3-12-2, Maebashi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
17.6 km từ Ikao
7.6 213 10 213 của đánh giá
32 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 5056 JPY
3-9-11 Otemachi, Maebashi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
17.7 km từ Ikao
6.8 25 10 25 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 7482 JPY
Shinmaebashi-machi 19-27, Maebashi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
17.8 km từ Ikao
6.1 43 10 43 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5258 JPY
Furuichimachi 1-35-1, Maebashi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
18.1 km từ Ikao
7.7 233 10 233 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe trong khuôn viên,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4348 JPY
Honmachi 1-3-2, Maebashi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
18.2 km từ Ikao
7.7 319 10 319 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4620 JPY
Mikawacho 1-8-3, Maebashi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
18.6 km từ Ikao
7.2 643 10 643 của đánh giá
45 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe trong khuôn viên,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5946 JPY
表町1-16-8 step21, Maebashi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
18.6 km từ Ikao
8.1 19 10 19 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Điều hòa nhiệt độ

Các câu hỏi thường gặp

Mất bao nhiêu tiền để ở trong một khách sạn ở Ikao?
Giá phòng trung bình cho các khách sạn ba Ikao là 50 $ cho một đêm
Khách sạn Ikao có giá bao nhiêu vào cuối tuần này?
Cuối tuần này, giá phòng trung bình cho các khách sạn ba Ikao55 $ cho một đêm