Nhiều khách sạn Imbu

từ 22944 JPY
2288-293 Nakama, Onnason Akizero Onnason, Imbu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
45 m từ tâm điểm
8.6 49 10 49 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 25807 JPY
Nakama 2288-19 , Imbu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
97 m từ tâm điểm
7.8 93 10 93 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 10351 JPY
Nakama 2288-554, Imbu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
188 m từ tâm điểm
7.7 27 10 27 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Cho phép mang theo vật nuôi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 8517 JPY
Nakamainbubaru 2288-386, Imbu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
347 m từ tâm điểm
9.5 42 10 42 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Bếp chung
từ 9219 JPY
Nakama 1765-209, Imbu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
475 m từ tâm điểm
8.8 12 10 12 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 15451 JPY
Nakama 1765-196, Imbu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
519 m từ tâm điểm
8.6 22 10 22 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời (quanh năm),
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 3493 JPY
恩納村字名嘉真2288-720, Imbu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
297 m từ tâm điểm
8.7 12 10 12 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 13955 JPY
Nakama 2288-422, Imbu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
536 m từ tâm điểm
7.9 7 10 7 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Bếp chung
từ 28759 JPY
字名嘉真伊武部原2288番378, Imbu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
420 m từ tâm điểm
10 2 10 2 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời (theo mùa),
 • Điều hòa nhiệt độ
名嘉真2288-521 LOGIN OKINAWA, Imbu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
273 m từ tâm điểm
 • Tiện nghi:
 • Cho phép mang theo vật nuôi,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
字名嘉真1765−220, Imbu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
405 m từ tâm điểm
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Cho thuê xe hơi,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
字名嘉真1765−89, Imbu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
405 m từ tâm điểm
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Cho thuê xe hơi,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
恩納村字名嘉真2288ー716, Imbu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
241 m từ tâm điểm
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
名嘉真2288ー718, Imbu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
285 m từ tâm điểm
10 3 10 3 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Điều hòa nhiệt độ
1765-216, Imbu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
505 m từ tâm điểm
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Cho thuê xe hơi,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
2436番37, Imbu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
321 m từ tâm điểm
8 1 10 1 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Cho thuê xe hơi,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
国頭郡恩納村名嘉真2436-30, Imbu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
306 m từ tâm điểm
8 1 10 1 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Cho thuê xe hơi,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
恩納村字名嘉真2288番地695, Imbu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
176 m từ tâm điểm
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Cho thuê xe hơi,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
名嘉真 2288-712, Imbu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
293 m từ tâm điểm
10 2 10 2 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
Onnason, Nakama 2288-735, Imbu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
89 m từ tâm điểm
9.4 23 10 23 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
Nakama 2288−638, Imbu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
188 m từ tâm điểm
8.8 4 10 4 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
1765-213 Villa COLORS Ocean, Imbu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
495 m từ tâm điểm
10 1 10 1 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Cho thuê xe hơi,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 7621 JPY
Aza Nakama 2888-701C, Imbu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
233 m từ tâm điểm
9.1 27 10 27 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 22535 JPY
2288-660, Imbu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
126 m từ tâm điểm
9.6 2 10 2 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
国頭郡恩納村字名嘉真2436-16, Imbu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
243 m từ tâm điểm
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
国頭郡恩納村名嘉真1765-141, Imbu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
475 m từ tâm điểm
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
Nakama1765-214, Imbu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
500 m từ tâm điểm
8 1 10 1 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
Nakama1765-215, Imbu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
503 m từ tâm điểm
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
Onnason Nakama 1765-214, Imbu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
511 m từ tâm điểm
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
Ocean Aroha Resort, Imbu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
66 m từ tâm điểm
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真2288-312, Imbu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
83 m từ tâm điểm
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Điều hòa nhiệt độ
Nakama 2288−543, Imbu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
245 m từ tâm điểm
7 4 10 4 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Cho phép mang theo vật nuôi,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
恩納村名嘉真2288-307, Imbu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
76 m từ tâm điểm
9.3 3 10 3 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
Onnason, Nakama 2288-312, Imbu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
83 m từ tâm điểm
9.4 14 10 14 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
1765-50,Nakama, Imbu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
493 m từ tâm điểm
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc

Các câu hỏi thường gặp

Mất bao nhiêu tiền để ở trong một khách sạn ở Imbu?
Giá phòng trung bình cho các khách sạn ba Imbu là 214 $ cho một đêm
Khách sạn Imbu có giá bao nhiêu vào cuối tuần này?
Cuối tuần này, giá phòng trung bình cho các khách sạn ba Imbu236 $ cho một đêm