Nhiều khách sạn Iwakura

từ 6406 JPY
Nakamoto-cho NIshideguchi 64-28, Iwakura, Nhật Bản
xem trên bản đồ
263 m từ tâm điểm
6.1 88 10 88 đánh giá
15 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
Hãy xem 29 khác các phòng bên cạnh Iwakura
từ 8009 JPY
Shinkoki 2-33, Komaki, Nhật Bản
xem trên bản đồ
2.1 km từ Iwakura
7.4 188 10 188 đánh giá
32 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Trung tâm thể dục,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 9833 JPY
Tanyocho Kokonokaichiba Nakada 181, Ichinomiya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.4 km từ Iwakura
7.5 18 10 18 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 13521 JPY
Mitsui 4-10-26, Ichinomiya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.7 km từ Iwakura
8 83 10 83 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 5897 JPY
Akebonocho 127, Komaki, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.7 km từ Iwakura
7.2 284 10 284 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 13910 JPY
Tanyo-cho Kokonokaichiba 1350, Ichinomiya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.9 km từ Iwakura
7.7 45 10 45 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4066 JPY
Akaike matsusakicho 79, Inazawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
4.4 km từ Iwakura
8 992 10 992 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5412 JPY
Muranaka 802-1, Komaki, Nhật Bản
xem trên bản đồ
4.5 km từ Iwakura
7.8 128 10 128 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 6290 JPY
Muranaka 798-2, Komaki, Nhật Bản
xem trên bản đồ
4.5 km từ Iwakura
8.5 137 10 137 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 5070 JPY
Toyoba Oyama 116-1 , Toyoyama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
4.7 km từ Iwakura
7.4 145 10 145 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 6624 JPY
Chuo 1-341, Komaki, Nhật Bản
xem trên bản đồ
5.1 km từ Iwakura
5.9 43 10 43 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 8738 JPY
Chuo 1-260, Komaki, Nhật Bản
xem trên bản đồ
5.2 km từ Iwakura
8.1 134 10 134 của đánh giá
49 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Nhà hàng,
 • Trung tâm thể dục,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5931 JPY
Toyoba Suwa 49, Toyoyama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
5.9 km từ Iwakura
6.6 17 10 17 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 6930 JPY
Ooe 2-8-10, Ichinomiya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
6.7 km từ Iwakura
7.7 43 10 43 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 8092 JPY
396番地, Toyoyama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
6.7 km từ Iwakura
8.2 178 10 178 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 12747 JPY
Honmachi 2-7-12, Ichinomiya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
6.7 km từ Iwakura
8.2 27 10 27 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Trung tâm dịch vụ doanh nhân,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5484 JPY
Sakae 3-3-10, Ichinomiya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
7 km từ Iwakura
6.7 382 10 382 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5373 JPY
Sakae1-6-1, Ichinomiya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
7.1 km từ Iwakura
6 86 10 86 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 6519 JPY
Shinsei 1-9-5, Ichinomiya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
7.2 km từ Iwakura
7.5 107 10 107 đánh giá
21 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 6096 JPY
Shinsei 2-5-32, Ichinomiya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
7.3 km từ Iwakura
6.1 151 10 151 đánh giá
10 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 7155 JPY
Shinsei 1-2-11, Ichinomiya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
7.3 km từ Iwakura
7.6 343 10 343 của đánh giá
35 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
犬山市道 犬山市字天神19番地の1, Inuyama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
8.4 km từ Iwakura
8.9 13 10 13 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 6406 JPY
Matsushincho 1-5, Kasugai, Nhật Bản
xem trên bản đồ
9.5 km từ Iwakura
8.1 168 10 168 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
北区黒川本通2-11-1, Nagoya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
9.9 km từ Iwakura
 • Tiện nghi:
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 26275 JPY
Nishi Ward, Josai 4 Chome, 7-14, Nishi Ward, Nagoya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.2 km từ Iwakura
8.8 48 10 48 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 26275 JPY
Nishi Ward, Josai 4 Chome, 7-14, Nishi Ward, Nagoya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.2 km từ Iwakura
8.4 41 10 41 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 29347 JPY
Nishi Ward, Josai 4 Chome, 7-14, Nishi Ward, Nagoya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.2 km từ Iwakura
8.2 60 10 60 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
Kita-ku Shigahondori 1-31, Nagoya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.2 km từ Iwakura
7.1 8 10 8 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 14127 JPY
名古屋市西区城西5-9-3, Nishi Ward, Nagoya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.2 km từ Iwakura
9.3 107 10 107 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
西区城西4丁目4-1 6, Nishi Ward, Nagoya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.2 km từ Iwakura
8.7 6 10 6 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ