Nhiều khách sạn Iwata

từ 7227 JPY
Mitsuke 1845-1 , Iwata, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.6 km từ tâm điểm
7.6 321 10 321 đánh giá
29 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 3466 JPY
Nakaizumi 603-1, Iwata, Nhật Bản
xem trên bản đồ
575 m từ tâm điểm
6.7 264 10 264 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 6631 JPY
Nakaizumi 3300-7, Iwata, Nhật Bản
xem trên bản đồ
446 m từ tâm điểm
7.6 292 10 292 của đánh giá
52 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
Nakaizumi 1-5-1, Iwata, Nhật Bản
xem trên bản đồ
579 m từ tâm điểm
7.4 95 10 95 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
Toyohama 4581, Iwata, Nhật Bản
xem trên bản đồ
6.4 km từ tâm điểm
7.4 17 10 17 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
Hãy xem 25 khác các phòng bên cạnh Iwata
từ 6905 JPY
Higashi-ku Sasagasecho 1220-1, Hamamatsu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
7 km từ Iwata
8 212 10 212 của đánh giá
8 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
Takao 1129-1, Fukuroi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
7.9 km từ Iwata
8.2 266 10 266 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 6253 JPY
Naka, Sato 1-1-30, Hamamatsu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
9.8 km từ Iwata
8.1 15 10 15 đánh giá
40 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4666 JPY
Naka-ku Chuo 3-10-25, Hamamatsu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10 km từ Iwata
8.2 257 10 257 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5604 JPY
Chuo-ku Chuo 3-10-28, Hamamatsu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.1 km từ Iwata
7.3 172 10 172 của đánh giá
66 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 2642 JPY
Naka-ku Hikuma 2-1-25, Hamamatsu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.3 km từ Iwata
8.5 715 10 715 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Bếp chung
từ 5089 JPY
Naka-ku Sunayamacho 335-14, Hamamatsu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.4 km từ Iwata
6.9 408 10 408 đánh giá
42 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 9844 JPY
Naka-ku Itaya 111-2, Hamamatsu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.4 km từ Iwata
8.6 694 10 694 của đánh giá
827 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe trong khuôn viên,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4651 JPY
Itaya-machi 690, Hamamatsu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.5 km từ Iwata
7.1 756 10 756 đánh giá
105 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5315 JPY
Naka-ku Sunayamacho 327-11, Hamamatsu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.5 km từ Iwata
8 676 10 676 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5205 JPY
Naka-ku, Sunayama-cho 353-5, Hamamatsu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.6 km từ Iwata
7.9 1060 10 1060 đánh giá
149 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 9089 JPY
Minami ku Nakatajima cho 1103, Hamamatsu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.6 km từ Iwata
7.3 70 10 70 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
từ 5725 JPY
Naka-ku Sunayamacho 353-1 , Hamamatsu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.6 km từ Iwata
7.3 627 10 627 đánh giá
66 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5661 JPY
Naka-ku Sunayama 325-28, Hamamatsu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.6 km từ Iwata
6.9 157 10 157 đánh giá
45 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 6439 JPY
Naka-ku Itaya-Machi 110-17, Hamamatsu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.6 km từ Iwata
7.3 480 10 480 đánh giá
175 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 6064 JPY
Sunayamacho 322-7, Hamamatsu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.7 km từ Iwata
7.8 721 10 721 đánh giá
75 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5486 JPY
Naka-ku Itaya 2-109 , Hamamatsu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.7 km từ Iwata
7.8 239 10 239 đánh giá
38 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 12176 JPY
Naka-ku Itayamachi 102-8, Hamamatsu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.7 km từ Iwata
8.6 7 10 7 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 7813 JPY
Naka-ku Itayamachi 102-8, Hamamatsu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.7 km từ Iwata
7.9 45 10 45 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 15502 JPY
Naka-ku Itayamachi 102-8, Hamamatsu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.7 km từ Iwata
8.6 36 10 36 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Bếp chung
Naka-ku Itayamachi 102-8, Hamamatsu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.7 km từ Iwata
7.5 2 10 2 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 4949 JPY
Naka Sunayama 324-15, Hamamatsu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.7 km từ Iwata
7.6 81 10 81 đánh giá
79 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 5777 JPY
Naka-ku Asahi-cho 7-1, Hamamatsu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.8 km từ Iwata
8.4 1712 10 1712 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4939 JPY
Naka-ku Sunayama-cho 362-25, Hamamatsu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.8 km từ Iwata
7.6 479 10 479 đánh giá
47 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
Naka-ku Itaya-machi 103-1 , Hamamatsu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.8 km từ Iwata
7.8 4 10 4 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ

Các câu hỏi thường gặp

Mất bao nhiêu tiền để ở trong một khách sạn ở Iwata?
Giá phòng trung bình cho các khách sạn ba Iwata là 55 $ cho một đêm
Khách sạn Iwata có giá bao nhiêu vào cuối tuần này?
Cuối tuần này, giá phòng trung bình cho các khách sạn ba Iwata60 $ cho một đêm