Nhiều khách sạn Kainan

từ 12117 JPY
Nataka 452-2, Kainan, Nhật Bản
xem trên bản đồ
411 m từ tâm điểm
6.6 21 10 21 đánh giá
7 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 4664 JPY
Nokaminaka 99-1, Kainan, Nhật Bản
xem trên bản đồ
7.2 km từ tâm điểm
6.5 4 10 4 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
Hãy xem 28 khác các phòng bên cạnh Kainan
từ 4276 JPY
Shinwakaura 2-3, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
5.9 km từ Kainan
8.1 20 10 20 đánh giá
8 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 26651 JPY
Shinwakaura 2-4, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
5.9 km từ Kainan
8.8 70 10 70 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 10605 JPY
Tano 406-1, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
6.3 km từ Kainan
8 37 10 37 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Bếp chung,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 8442 JPY
Tebira 2-1-2 Big-Ai 10F, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
7.3 km từ Kainan
8.3 38 10 38 đánh giá
22 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 10545 JPY
Saikazaki 599, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
7.4 km từ Kainan
7.6 33 10 33 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4582 JPY
Minatotoorichokita 2-1-2, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
8.6 km từ Kainan
8.5 114 10 114 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 7290 JPY
Yanagicho 17-2, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
8.7 km từ Kainan
7.6 7 10 7 đánh giá
8 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 7176 JPY
Kitanoshinchi 1-45, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
8.7 km từ Kainan
8.3 71 10 71 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 9232 JPY
Misono-cho 3-36, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
8.8 km từ Kainan
8.7 1235 10 1235 đánh giá
329 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 6265 JPY
Kuroda 1-2-17, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
8.8 km từ Kainan
7.9 329 10 329 đánh giá
116 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5214 JPY
Tomodacho 5-18, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
8.9 km từ Kainan
8.1 910 10 910 đánh giá
227 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Trung tâm dịch vụ doanh nhân,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 3421 JPY
Kuroda 97-15 , Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
8.9 km từ Kainan
8.7 76 10 76 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 5097 JPY
Tomoda-cho 5-34-1 , Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
8.9 km từ Kainan
8.3 671 10 671 đánh giá
101 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
友田町2丁目33番地, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
9 km từ Kainan
8.8 194 10 194 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 4189 JPY
Minamimigiwacho 18, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
9 km từ Kainan
6.9 31 10 31 đánh giá
112 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 10266 JPY
Nanaban-cho 26-1, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
9 km từ Kainan
8.5 1221 10 1221 đánh giá
291 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 3317 JPY
Yoshida 432, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
9 km từ Kainan
6.8 1172 10 1172 của đánh giá
51 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Dịch vụ Internet,
 • Cho thuê xe hơi,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5123 JPY
Yoshida 414, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
9.2 km từ Kainan
7.1 105 10 105 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 3174 JPY
Saikamachi 62, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
9.2 km từ Kainan
7.1 22 10 22 của đánh giá
14 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Bếp chung,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5115 JPY
Saikamachi 25, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
9.2 km từ Kainan
9.4 192 10 192 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Bếp chung
từ 5628 JPY
25 Saikamachi, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
9.2 km từ Kainan
9.3 81 10 81 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Bếp chung
từ 6577 JPY
25 Saika-machi, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
9.2 km từ Kainan
9.5 100 10 100 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Bếp chung
từ 2875 JPY
Suzumarucho 16, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
9.4 km từ Kainan
7.9 189 10 189 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 4181 JPY
Honmachi 2-36-1 , Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
9.4 km từ Kainan
7.6 968 10 968 đánh giá
99 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 3057 JPY
Motoderamachi 3-46, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
9.5 km từ Kainan
8.6 165 10 165 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Bếp chung
từ 4723 JPY
Minatokonya 1-20, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
9.6 km từ Kainan
7.3 441 10 441 đánh giá
55 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4443 JPY
Motobakurocho 5, Wakayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
9.7 km từ Kainan
6.9 156 10 156 đánh giá
47 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 6982 JPY
Hoshio 37, Arida, Nhật Bản
xem trên bản đồ
9.8 km từ Kainan
7.4 25 10 25 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Trung tâm Spa & chăm sóc sức khoẻ,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày