Nhiều khách sạn Kameyama

từ 6624 JPY
Taikouji-cho 1164-4 , Kameyama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
2.8 km từ tâm điểm
7.7 179 10 179 đánh giá
31 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 5163 JPY
Higashimiyuko-cho Aza Kawahara 172-1, Kameyama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.5 km từ tâm điểm
8 328 10 328 đánh giá
28 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 6543 JPY
Onocho 532-2, Kameyama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.3 km từ tâm điểm
7.9 142 10 142 của đánh giá
56 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5174 JPY
Sekicho Hagiwara 5-1, Kameyama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
4.7 km từ tâm điểm
7.2 49 10 49 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5263 JPY
Fukecho 1614-5, Kameyama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.7 km từ tâm điểm
7.7 28 10 28 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5213 JPY
Higashimiyukicho 59, Kameyama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.4 km từ tâm điểm
7.5 59 10 59 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
Higashimiyukicho 38-3, Kameyama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.2 km từ tâm điểm
5.9 15 10 15 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 4522 JPY
Kabuto-nakazaike 7725-1, Kameyama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
13 km từ tâm điểm
7.1 80 10 80 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
1574-1 Sekichoshinjo, Kameyama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
5.5 km từ tâm điểm
8.4 14 10 14 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Bếp chung
Hãy xem 21 khác các phòng bên cạnh Kameyama
từ 3822 JPY
Sumiyoshi higashi 3-2-21 , Suzuka, Nhật Bản
xem trên bản đồ
7.9 km từ Kameyama
7.4 24 10 24 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 4481 JPY
Oike 3-11-35, Suzuka, Nhật Bản
xem trên bản đồ
8.1 km từ Kameyama
8.1 440 10 440 đánh giá
29 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 7755 JPY
Hirata 2-6-9, Suzuka, Nhật Bản
xem trên bản đồ
8.3 km từ Kameyama
7.4 178 10 178 đánh giá
57 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 5732 JPY
Sanjo 1-1-1, Suzuka, Nhật Bản
xem trên bản đồ
8.8 km từ Kameyama
7.6 112 10 112 của đánh giá
36 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4362 JPY
Sanjo 3-5-26, Suzuka, Nhật Bản
xem trên bản đồ
8.9 km từ Kameyama
7 336 10 336 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5158 JPY
Higashi Iso Oyama4-1-1, Suzuka, Nhật Bản
xem trên bản đồ
12.6 km từ Kameyama
7 52 10 52 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 14922 JPY
Jikecho 1527, Suzuka, Nhật Bản
xem trên bản đồ
12.7 km từ Kameyama
9 35 10 35 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
Minamitamagakicho 7176, Suzuka, Nhật Bản
xem trên bản đồ
12.9 km từ Kameyama
7.5 42 10 42 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4280 JPY
Shiroko-Ekimae 14-26, Suzuka, Nhật Bản
xem trên bản đồ
13.3 km từ Kameyama
7.9 656 10 656 đánh giá
80 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5166 JPY
Ogosohigashi 3-914-2, Yokkaichi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
14.9 km từ Kameyama
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 8078 JPY
700, Tsu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
15.4 km từ Kameyama
7.6 70 10 70 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 6006 JPY
Hadokoro-cho 381, Tsu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
15.4 km từ Kameyama
8.2 1056 10 1056 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 6520 JPY
Sakae-machi 3-258-1 , Tsu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
15.5 km từ Kameyama
7.3 240 10 240 đánh giá
67 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
Komei-cho 349-1, Tsu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
15.5 km từ Kameyama
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 5207 JPY
Hadokoro 374, Tsu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
15.5 km từ Kameyama
8 675 10 675 đánh giá
171 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 15652 JPY
Ogosohigashi 1-154-1, Yokkaichi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
15.5 km từ Kameyama
7.6 10 10 10 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 4898 JPY
Komei cho 345-4, Tsu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
15.6 km từ Kameyama
7.8 762 10 762 của đánh giá
42 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 6248 JPY
Sakaemachi 2-450, Tsu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
15.8 km từ Kameyama
7.2 199 10 199 đánh giá
42 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 2981 JPY
Chuo 8-24 , Tsu, Nhật Bản
xem trên bản đồ
16.7 km từ Kameyama
7.8 108 10 108 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 7606 JPY
Hinagahigashi 3-9-18, Yokkaichi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
16.9 km từ Kameyama
8 413 10 413 của đánh giá
23 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 16559 JPY
Komono 8520-1, Yunoyama Onsen, Komono, Nhật Bản
xem trên bản đồ
17.1 km từ Kameyama
9.1 76 10 76 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí),
 • Dọn phòng hàng ngày

Các câu hỏi thường gặp

Mất bao nhiêu tiền để ở trong một khách sạn ở Kameyama?
Giá phòng trung bình cho các khách sạn ba Kameyama là 51 $ cho một đêm
Khách sạn Kameyama có giá bao nhiêu vào cuối tuần này?
Cuối tuần này, giá phòng trung bình cho các khách sạn ba Kameyama56 $ cho một đêm