Nhiều khách sạn Kasugai

từ 26654 JPY
Kagiyacho 1483-11, Kasugai, Nhật Bản
xem trên bản đồ
7.9 km từ tâm điểm
9.2 75 10 75 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 6671 JPY
Jojo-cho 1-201, Kasugai, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1 km từ tâm điểm
5.3 163 10 163 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 6406 JPY
Matsushincho 1-5, Kasugai, Nhật Bản
xem trên bản đồ
2.4 km từ tâm điểm
8.1 168 10 168 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
上条町4-44 ホテルオーパス, Kasugai, Nhật Bản
xem trên bản đồ
503 m từ tâm điểm
6.3 37 10 37 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
Hãy xem 26 khác các phòng bên cạnh Kasugai
từ 5931 JPY
Toyoba Suwa 49, Toyoyama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
5.7 km từ Kasugai
6.6 17 10 17 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 16818 JPY
Kita-ku Ozone 3-17-5 Mezon Etowaaru 706, Higashi Ward, Nagoya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
6.3 km từ Kasugai
8.6 9 10 9 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 20112 JPY
4-18-31 Ozone, Kitaku, Du Etowaaru 801, Nagoya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
6.4 km từ Kasugai
8.1 10 10 10 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 2600 JPY
Meito-ku Yashirodai 2-148 TOHO Learning House, Meito Ward, Nagoya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
6.5 km từ Kasugai
8.1 390 10 390 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 22762 JPY
2-8-51,Ozone,Kita-ku, Higashi Ward, Nagoya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
6.8 km từ Kasugai
8.9 19 10 19 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 8092 JPY
396番地, Toyoyama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
6.8 km từ Kasugai
8.2 178 10 178 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 14738 JPY
Meito-ku Hongo 3-159, Meito Ward, Nagoya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
7.2 km từ Kasugai
6.1 3 10 3 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5070 JPY
Toyoba Oyama 116-1 , Toyoyama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
7.2 km từ Kasugai
7.4 145 10 145 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
Kita-ku Shigahondori 1-31, Nagoya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
7.3 km từ Kasugai
7.1 8 10 8 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 15353 JPY
黒門町83 黒門館アネックス1F, Nagoya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
7.5 km từ Kasugai
8.9 9 10 9 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
北区黒川本通2-11-1, Nagoya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
7.5 km từ Kasugai
 • Tiện nghi:
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 8738 JPY
Chuo 1-260, Komaki, Nhật Bản
xem trên bản đồ
8 km từ Kasugai
8.1 134 10 134 của đánh giá
49 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Nhà hàng,
 • Trung tâm thể dục,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 6624 JPY
Chuo 1-341, Komaki, Nhật Bản
xem trên bản đồ
8 km từ Kasugai
5.9 43 10 43 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
3-7-7, Chikusa Ward, Nagoya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
8.1 km từ Kasugai
8.3 97 10 97 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Cho phép mang theo vật nuôi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
Chikusa-ku Uchiyama 3-4-4, Chikusa Ward, Nagoya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
8.1 km từ Kasugai
8.4 76 10 76 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 9164 JPY
Chikusa-ku Uchiyama 3-31-7 , Chikusa Ward, Nagoya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
8.3 km từ Kasugai
7.5 483 10 483 của đánh giá
115 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5747 JPY
Chikusa-ku, Ikezono-cho 2-1 Yotsuyan 304 , Chikusa Ward, Nagoya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
8.3 km từ Kasugai
8.4 15 10 15 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Bếp chung
từ 6118 JPY
Chikusa-ku, Ikezono-cho 2-1 Yotsuyan 303, Chikusa Ward, Nagoya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
8.3 km từ Kasugai
7.9 44 10 44 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Bếp chung
từ 5747 JPY
Chikusa-ku, Ikezono-cho 2-1 Yotsuyan 306, Chikusa Ward, Nagoya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
8.3 km từ Kasugai
8.1 39 10 39 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 5747 JPY
Chikusa-ku, Ikezono-cho 2-1 Yotsuyan 305, Chikusa Ward, Nagoya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
8.3 km từ Kasugai
8.5 14 10 14 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Bếp chung
Chikusa-ku Uchiyama 3-29-11-302, Chikusa Ward, Nagoya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
8.3 km từ Kasugai
9 2 10 2 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 20892 JPY
Chikusa-ku Uchiyama 3-29-11-502, Chikusa Ward, Nagoya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
8.3 km từ Kasugai
8.7 17 10 17 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 16872 JPY
Chikusa-ku Uchiyama 3-29-11 501, Chikusa Ward, Nagoya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
8.3 km từ Kasugai
8.6 11 10 11 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 6481 JPY
Higashiyokoyama 53, Seto, Nhật Bản
xem trên bản đồ
8.5 km từ Kasugai
6.2 128 10 128 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Cho thuê xe hơi,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 24235 JPY
Chikusa-ku Imaikeminami 1-27 Prosper 6th Building 2nd floor , Chikusa Ward, Nagoya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
8.6 km từ Kasugai
9.5 10 10 10 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 8488 JPY
Magotacho 37-1, Seto, Nhật Bản
xem trên bản đồ
8.7 km từ Kasugai
7.8 29 10 29 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày

Các câu hỏi thường gặp

Mất bao nhiêu tiền để ở trong một khách sạn ở Kasugai?
Giá phòng trung bình cho các khách sạn ba Kasugai là 58 $ cho một đêm, cho các khách sạn bốn — 56 $ cho một đêm
Khách sạn Kasugai có giá bao nhiêu vào cuối tuần này?
Cuối tuần này, giá phòng trung bình cho các khách sạn ba Kasugai64 $ cho một đêm, cho các khách sạn bốn Kasugai — 62 $ cho một đêm