Nhiều khách sạn Kochi

từ 5661 JPY
Ekimae-cho 2-1, Kochi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
543 m từ tâm điểm
7.7 485 10 485 đánh giá
39 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4794 JPY
Tojin machi 3-12, Kochi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.3 km từ tâm điểm
7.6 151 10 151 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4083 JPY
Asahimachi 2-2, Kochi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
2.9 km từ tâm điểm
8.3 418 10 418 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Quầy bar (đồ ăn nhẹ),
 • Bếp chung
từ 4783 JPY
Tenjin cho 8-1, Kochi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.5 km từ tâm điểm
7.5 249 10 249 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Quầy bar,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 5546 JPY
Kitahonmachi 2-4-8, Kochi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
719 m từ tâm điểm
7 299 10 299 đánh giá
27 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 7105 JPY
Obiya-cho 1-9-12, Kochi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
769 m từ tâm điểm
8.6 1758 10 1758 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 10310 JPY
Kamimachi 2-5-34, Kochi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.8 km từ tâm điểm
8.7 189 10 189 đánh giá
262 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Quầy bar,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5881 JPY
Outesuji 1-5-13, Kochi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
689 m từ tâm điểm
7.9 1095 10 1095 đánh giá
70 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4232 JPY
Aioicho 2-12, Kochi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
671 m từ tâm điểm
7.8 562 10 562 của đánh giá
52 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5119 JPY
Harimayacho 3-1-11, Kochi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
633 m từ tâm điểm
6.7 622 10 622 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 6855 JPY
Kita-Hommachi 2-2-12, Kochi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
651 m từ tâm điểm
8.8 597 10 597 đánh giá
35 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 6008 JPY
Harimaya-cho 1-1-3, Kochi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
956 m từ tâm điểm
8.2 537 10 537 đánh giá
291 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 5293 JPY
Tenjinmachi 1-18, Kochi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.4 km từ tâm điểm
7.6 304 10 304 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 6691 JPY
Ekimaecho 1-15, Kochi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
511 m từ tâm điểm
8.1 611 10 611 đánh giá
88 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Quầy bar (đồ ăn nhẹ),
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5726 JPY
Noninmachi 5-29, Kochi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.4 km từ tâm điểm
7.5 264 10 264 của đánh giá
67 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 9056 JPY
Takajo-machi 1-3-35, Kochi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.4 km từ tâm điểm
6.7 97 10 97 đánh giá
192 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Quầy bar,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 3334 JPY
Hijimacho 4-7-28, Kochi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.1 km từ tâm điểm
9.1 396 10 396 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Bếp chung
từ 10238 JPY
Kutanda 9-15, Kochi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.5 km từ tâm điểm
7.7 399 10 399 đánh giá
574 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4625 JPY
Kitahonmachi 2-3-11, Kochi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
787 m từ tâm điểm
6.4 125 10 125 đánh giá
16 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 2958 JPY
Harimayacho 1-6-11, Kochi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
981 m từ tâm điểm
7.4 225 10 225 đánh giá
11 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Bếp chung
từ 6625 JPY
Harimaya-cho 2-13-6 , Kochi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
848 m từ tâm điểm
7.6 215 10 215 đánh giá
95 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Dịch vụ Internet,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 16041 JPY
Atagoyama 7-50-201, Kochi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
856 m từ tâm điểm
8.2 31 10 31 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 5669 JPY
Kitahonmachi 2-3-4, Kochi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
712 m từ tâm điểm
7.4 207 10 207 đánh giá
36 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5777 JPY
Harimayacho 3-18-10, Kochi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
855 m từ tâm điểm
7.2 390 10 390 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 3437 JPY
Sakuraicho, 1-2-20, Kochi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.2 km từ tâm điểm
8.9 101 10 101 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 3402 JPY
Sakuraicho 1-12-2, Kochi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
931 m từ tâm điểm
8 369 10 369 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Quầy bar,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 8049 JPY
Honmachi 4-2-50, Kochi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.2 km từ tâm điểm
7 137 10 137 đánh giá
249 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 8937 JPY
Takasusunaji 155, Kochi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.3 km từ tâm điểm
7.9 25 10 25 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời (theo mùa),
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 6667 JPY
Minamihoeicho 4-2, Kochi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.8 km từ tâm điểm
6.3 30 10 30 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5916 JPY
Harimaya-cho 2-13-17, Kochi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
927 m từ tâm điểm
7.5 176 10 176 đánh giá
60 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày

Các câu hỏi thường gặp

Mất bao nhiêu tiền để ở trong một khách sạn ở Kochi?
Giá phòng trung bình cho các khách sạn ba Kochi là 51 $ cho một đêm, cho các khách sạn bốn — 83 $ cho một đêm, cho các khách sạn năm — 81 $ cho một đêm
Khách sạn Kochi có giá bao nhiêu vào cuối tuần này?
Cuối tuần này, giá phòng trung bình cho các khách sạn ba Kochi56 $ cho một đêm, cho các khách sạn bốn Kochi — 91 $ cho một đêm, cho các khách sạn năm Kochi — 89 $ cho một đêm