Nhiều khách sạn Misawa

từ 7838 JPY
Saiwai-cho 1-9-2, Misawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
575 m từ tâm điểm
7.9 381 10 381 đánh giá
68 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 12498 JPY
Chuocho 2-1-1, Misawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
573 m từ tâm điểm
8.3 24 10 24 của đánh giá
36 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Trung tâm dịch vụ doanh nhân,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
Hãy xem 24 khác các phòng bên cạnh Misawa
từ 3481 JPY
Furumagiyama 89, Aomori, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.6 km từ Misawa
5 28 10 28 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 5430 JPY
Higashisanbancho 3-16, Towada, Nhật Bản
xem trên bản đồ
14.3 km từ Misawa
7.4 96 10 96 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4432 JPY
Inaoi-cho 12-15, Towada, Nhật Bản
xem trên bản đồ
14.5 km từ Misawa
7.1 137 10 137 đánh giá
47 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 7386 JPY
Inaoicho 13-2 , Towada, Nhật Bản
xem trên bản đồ
14.6 km từ Misawa
7.6 154 10 154 của đánh giá
36 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5906 JPY
Inaoicho 17-43, Towada, Nhật Bản
xem trên bản đồ
14.6 km từ Misawa
8 141 10 141 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 6276 JPY
Shiriuchimachi Tateda 2-16 , Hachinohe, Nhật Bản
xem trên bản đồ
20.2 km từ Misawa
8.1 503 10 503 của đánh giá
145 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 5505 JPY
Shiriuchi-machi 23-1, Hachinohe, Nhật Bản
xem trên bản đồ
20.4 km từ Misawa
6.8 53 10 53 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
3-1-9 shiroshita Hotel Tetora Honhachinoheeki, Hachinohe, Nhật Bản
xem trên bản đồ
21.2 km từ Misawa
6.5 6 10 6 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 3593 JPY
Shiroshita 2-2-22 , Hachinohe, Nhật Bản
xem trên bản đồ
21.3 km từ Misawa
7 69 10 69 đánh giá
22 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 6861 JPY
Uchimaru 1-51-16, Hachinohe, Nhật Bản
xem trên bản đồ
21.5 km từ Misawa
7.3 127 10 127 đánh giá
51 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 3007 JPY
Shiroshita 1-8-9, Hachinohe, Nhật Bản
xem trên bản đồ
21.5 km từ Misawa
6.5 395 10 395 đánh giá
36 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
Kashiwazaki 1-6-6, Hachinohe, Nhật Bản
xem trên bản đồ
21.9 km từ Misawa
7.1 20 10 20 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4572 JPY
Bancyo 14, Hachinohe, Nhật Bản
xem trên bản đồ
22.1 km từ Misawa
7.9 307 10 307 đánh giá
88 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 3906 JPY
Bancho 31-5, Hachinohe, Nhật Bản
xem trên bản đồ
22.2 km từ Misawa
6.7 188 10 188 đánh giá
32 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Dịch vụ Internet,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 4891 JPY
Kashiwazaki 1-8-22, Hachinohe, Nhật Bản
xem trên bản đồ
22.2 km từ Misawa
8 456 10 456 đánh giá
46 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 6423 JPY
Yokamachi 1-1, Hachinohe, Nhật Bản
xem trên bản đồ
22.2 km từ Misawa
8.2 799 10 799 đánh giá
255 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 6326 JPY
Tsuitachimachi 5-1, Hachinohe, Nhật Bản
xem trên bản đồ
22.3 km từ Misawa
8.6 900 10 900 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 3249 JPY
Juichinichi-machi 52, Hachinohe, Nhật Bản
xem trên bản đồ
22.4 km từ Misawa
6.7 287 10 287 đánh giá
35 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 4320 JPY
Muikamachi 31, Hachinohe, Nhật Bản
xem trên bản đồ
22.4 km từ Misawa
7.1 341 10 341 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 6066 JPY
Juichinichimachi 58-7, Hachinohe, Nhật Bản
xem trên bản đồ
22.5 km từ Misawa
7.2 54 10 54 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 5920 JPY
Takashokoji 13 , Hachinohe, Nhật Bản
xem trên bản đồ
22.6 km từ Misawa
6.6 20 10 20 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 6002 JPY
Nagayokocho 12-2, Hachinohe, Nhật Bản
xem trên bản đồ
22.6 km từ Misawa
7.4 92 10 92 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 5222 JPY
Fukiage 1-15-90, Hachinohe, Nhật Bản
xem trên bản đồ
23.3 km từ Misawa
7.3 93 10 93 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4739 JPY
青森県八戸市新湊 二丁目14-8, Hachinohe, Nhật Bản
xem trên bản đồ
28.6 km từ Misawa
8.6 43 10 43 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Cho phép mang theo vật nuôi,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ

Các câu hỏi thường gặp

Mất bao nhiêu tiền để ở trong một khách sạn ở Misawa?
Giá phòng trung bình cho các khách sạn ba Misawa là 68 $ cho một đêm
Khách sạn Misawa có giá bao nhiêu vào cuối tuần này?
Cuối tuần này, giá phòng trung bình cho các khách sạn ba Misawa74 $ cho một đêm