Khách sạn căn hộ Miyako Island, Nhật Bản

từ 5960 JPY
Hirara Nishizato 83, Miyako Island, Nhật Bản
xem trên bản đồ
461 m từ tâm điểm
7.9 395 10 395 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 10099 JPY
Hirara Kugai 649-7, Miyako Island, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.3 km từ tâm điểm
8.7 380 10 380 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
Hirara Shimozato 1442-5, Miyako Island, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.9 km từ tâm điểm
8.9 48 10 48 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Xe đưa đón sân bay,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Cho thuê xe hơi,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ đưa đón sân bay (miễn phí)
từ 9051 JPY
Hiraranishizato Kuizuichi 1455-3, Miyako Island, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.3 km từ tâm điểm
9.1 30 10 30 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Xe đưa đón sân bay,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Cho thuê xe hơi,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ đưa đón sân bay (miễn phí)
từ 8308 JPY
Hirara Kugai 1017, Miyako Island, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.2 km từ tâm điểm
8.8 88 10 88 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Xe đưa đón sân bay,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Cho thuê xe hơi,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ đưa đón sân bay (miễn phí)
từ 8308 JPY
Hirara Shimozato 1303, Miyako Island, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.5 km từ tâm điểm
9.1 52 10 52 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Xe đưa đón sân bay,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Cho thuê xe hơi,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ đưa đón sân bay (miễn phí)
Hirara Shimozato1489-7, Miyako Island, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.7 km từ tâm điểm
9 22 10 22 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Xe đưa đón sân bay,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Cho thuê xe hơi,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ đưa đón sân bay (miễn phí)
Hirara Kugai 159, Miyako Island, Nhật Bản
xem trên bản đồ
2.3 km từ tâm điểm
8.2 13 10 13 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Cho thuê xe hơi,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 5283 JPY
Hirara Aza Shimozato 394-4, Miyako Island, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.2 km từ tâm điểm
8 515 10 515 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 16435 JPY
Shimoji Uechi 494-2, Miyako Island, Nhật Bản
xem trên bản đồ
5.8 km từ tâm điểm
8.2 18 10 18 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 5547 JPY
Hirara Nishizato 817-2, Miyako Island, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.3 km từ tâm điểm
7.9 93 10 93 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Cho thuê xe hơi,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 5312 JPY
平良字下里855-4, Miyako Island, Nhật Bản
xem trên bản đồ
528 m từ tâm điểm
8.4 60 10 60 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
626-1, Miyako Island, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.3 km từ tâm điểm
8.3 3 10 3 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Điều hòa nhiệt độ
下里1557-2, Miyako Island, Nhật Bản
xem trên bản đồ
2.5 km từ tâm điểm
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Điều hòa nhiệt độ
Hirara Kugai 797-1, Miyako Island, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.6 km từ tâm điểm
8.2 18 10 18 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Xe đưa đón sân bay,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Cho thuê xe hơi,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ đưa đón sân bay (miễn phí)
Hirara Nikadori 407, Miyako Island, Nhật Bản
xem trên bản đồ
2.6 km từ tâm điểm
8.5 4 10 4 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Cho thuê xe hơi,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
Hirara Kugai 826-2, Miyako Island, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.2 km từ tâm điểm
8.5 36 10 36 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 6120 JPY
Hirara, Aza-Shimozato 535‐6, Miyako Island, Nhật Bản
xem trên bản đồ
367 m từ tâm điểm
7.7 110 10 110 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 4035 JPY
Kugai 1080-23, Miyako Island, Nhật Bản
xem trên bản đồ
2.1 km từ tâm điểm
7.1 81 10 81 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 7472 JPY
Hirara Shimozato1219-1, Miyako Island, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.6 km từ tâm điểm
8.6 169 10 169 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Xe đưa đón sân bay,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Cho thuê xe hơi,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ đưa đón sân bay (miễn phí)
Hirakugai 1058, Miyako Island, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.5 km từ tâm điểm
7.1 114 10 114 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 10638 JPY
Uenoshinzato108-1, Miyako Island, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.2 km từ tâm điểm
9.1 5 10 5 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
Hirara Nishizato 817-2, Miyako Island, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.3 km từ tâm điểm
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Cho thuê xe hơi,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
字下里618-3番地, Miyako Island, Nhật Bản
xem trên bản đồ
37 m từ tâm điểm
6.6 15 10 15 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Điều hòa nhiệt độ
西里407番地, Miyako Island, Nhật Bản
xem trên bản đồ
360 m từ tâm điểm
7.1 64 10 64 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ