Nhiều khách sạn Naoshima

từ 11698 JPY
518-14, Naoshima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
678 m từ tâm điểm
8.5 484 10 484 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 15315 JPY
1974-3, Naoshima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.9 km từ tâm điểm
8.8 319 10 319 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 10913 JPY
Naoshima cho Tsumuura 4780-8, Naoshima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
710 m từ tâm điểm
8.3 265 10 265 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 8238 JPY
4780-13, Naoshima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
746 m từ tâm điểm
8.4 236 10 236 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 3936 JPY
845-9, Naoshima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
283 m từ tâm điểm
7.5 263 10 263 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Bếp chung
từ 27299 JPY
882-6, Naoshima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
409 m từ tâm điểm
8.8 19 10 19 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 10298 JPY
855 , Naoshima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
235 m từ tâm điểm
8.5 499 10 499 đánh giá
33 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Cho thuê xe hơi,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 20952 JPY
2193-2 Miyanoura , Naoshima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.9 km từ tâm điểm
8.8 350 10 350 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 24774 JPY
Miyanoura1915, Naoshima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.6 km từ tâm điểm
8.9 134 10 134 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Bếp chung,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 15854 JPY
2310-82, Naoshima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
2 km từ tâm điểm
9 175 10 175 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 9205 JPY
3718-56, Naoshima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.9 km từ tâm điểm
8.7 270 10 270 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 4621 JPY
765, Naoshima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
173 m từ tâm điểm
8.1 244 10 244 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Bếp chung,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 3706 JPY
Motmomura 729, Naoshima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
21 m từ tâm điểm
8.9 302 10 302 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Bếp chung
từ 6457 JPY
Naoshima-cho 39-10, Naoshima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.1 km từ tâm điểm
8.7 105 10 105 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí)
từ 4258 JPY
2310-19 , Naoshima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
2 km từ tâm điểm
8.7 431 10 431 đánh giá
41 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Bếp chung,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 6300 JPY
Naoshima cho 774, Naoshima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
173 m từ tâm điểm
7.5 215 10 215 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Bếp chung
từ 8925 JPY
Shibukawa 890-30, Naoshima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
489 m từ tâm điểm
8 177 10 177 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Bếp chung
từ 10322 JPY
Tsumuura 4784-1, Naoshima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
869 m từ tâm điểm
8.7 59 10 59 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Bếp chung
từ 5149 JPY
1119-1, Naoshima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
171 m từ tâm điểm
9 195 10 195 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 2890 JPY
2247, Naoshima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
2 km từ tâm điểm
8.7 394 10 394 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 6376 JPY
Kagawa-gun Naoshima-cho Honmura 3299-2, Naoshima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
173 m từ tâm điểm
8.7 276 10 276 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Bếp chung,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 8183 JPY
39-10, Naoshima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.1 km từ tâm điểm
8.5 47 10 47 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí),
 • Bếp chung
từ 10322 JPY
Tsumuura 84, Naoshima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
934 m từ tâm điểm
8.5 23 10 23 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí)
từ 7412 JPY
Sonota 908-1, Naoshima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
499 m từ tâm điểm
7.4 46 10 46 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Bếp chung
từ 7412 JPY
4770-1, Naoshima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
487 m từ tâm điểm
7.7 8 10 8 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Điều hòa nhiệt độ
953-2, Naoshima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
225 m từ tâm điểm
10 3 10 3 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 4306 JPY
Naoshima 518-14, Naoshima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
713 m từ tâm điểm
8.1 341 10 341 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
352ー1, Naoshima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.4 km từ tâm điểm
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí
直島町本村721, Naoshima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
102 m từ tâm điểm
 • Tiện nghi:
 • Điều hòa nhiệt độ
721, Naoshima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
101 m từ tâm điểm
 • Tiện nghi:
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày

Các câu hỏi thường gặp

Mất bao nhiêu tiền để ở trong một khách sạn ở Naoshima?
Giá phòng trung bình cho các khách sạn ba Naoshima là 81 $ cho một đêm
Khách sạn Naoshima có giá bao nhiêu vào cuối tuần này?
Cuối tuần này, giá phòng trung bình cho các khách sạn ba Naoshima89 $ cho một đêm