Rẻ Nhiều khách sạn Nara, Nhật Bản

từ 5423 JPY
Sanjohonmachi 7-21, Nara, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.5 km từ tâm điểm
7.4 829 10 829 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Quầy bar,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 3168 JPY
Suruga-machi 41-2 , Nara, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.6 km từ tâm điểm
8.9 308 10 308 đánh giá
201 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Bếp chung
từ 1691 JPY
Tsunofuricho 26, Nara, Nhật Bản
xem trên bản đồ
2.1 km từ tâm điểm
8.1 288 10 288 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 3133 JPY
Takabatake-cho 1122, Nara, Nhật Bản
xem trên bản đồ
2.6 km từ tâm điểm
8.4 389 10 389 đánh giá
27 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Bếp chung,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 2797 JPY
28-3 nishiterabayashichou, Nara, Nhật Bản
xem trên bản đồ
2.4 km từ tâm điểm
8.1 1009 10 1009 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Bếp chung,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4386 JPY
Ikeno-cho 3, Nara, Nhật Bản
xem trên bản đồ
2.5 km từ tâm điểm
9.2 985 10 985 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Bếp chung
từ 1880 JPY
Aburasakacho 438-1, Nara, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.6 km từ tâm điểm
8.6 428 10 428 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 1519 JPY
Minamibukurocho 31-4, Nara, Nhật Bản
xem trên bản đồ
2.2 km từ tâm điểm
8.7 852 10 852 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Bếp chung,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 1397 JPY
Sanjocho 593-17 , Nara, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.8 km từ tâm điểm
7.8 822 10 822 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Bếp chung
từ 2350 JPY
Konishicho 5, Nara, Nhật Bản
xem trên bản đồ
2.2 km từ tâm điểm
8.8 325 10 325 đánh giá
59 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Bếp chung
từ 3628 JPY
Kitaichicho 19, Nara, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.6 km từ tâm điểm
8.8 207 10 207 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Bếp chung
từ 3175 JPY
Omiyacho 4-310-4, Nara, Nhật Bản
xem trên bản đồ
345 m từ tâm điểm
9.1 69 10 69 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Quầy bar,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 3052 JPY
Kasuganocho 158-5, Nara Park, Nara, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.9 km từ tâm điểm
8.8 492 10 492 của đánh giá
107 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Bếp chung
từ 4602 JPY
Shibatsuji-cho 2-11-6, Nara, Nhật Bản
xem trên bản đồ
692 m từ tâm điểm
7.4 97 10 97 đánh giá
57 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 2613 JPY
Yurugi-cho 31 , Nara, Nhật Bản
xem trên bản đồ
2.6 km từ tâm điểm
8.8 362 10 362 của đánh giá
140 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe trong khuôn viên,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Bếp chung
từ 2770 JPY
Kideracho 1054, Nara, Nhật Bản
xem trên bản đồ
2.9 km từ tâm điểm
9 287 10 287 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Quầy bar (đồ ăn nhẹ),
 • Bếp chung
từ 2587 JPY
Okukomoricho 4-1 , Nara, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.8 km từ tâm điểm
8.4 168 10 168 đánh giá
54 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 2491 JPY
Aburasakacho 423, Nara, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.7 km từ tâm điểm
9.2 365 10 365 đánh giá
27 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Bếp chung
từ 3138 JPY
Takamaichi-cho 29, Nara, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.9 km từ tâm điểm
9.6 109 10 109 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 2598 JPY
Takabatakecho 1107-2, Nara, Nhật Bản
xem trên bản đồ
2.7 km từ tâm điểm
9.2 86 10 86 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 2722 JPY
Kitakyobate-cho 30 , Nara, Nhật Bản
xem trên bản đồ
2.5 km từ tâm điểm
9.2 151 10 151 đánh giá
67 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Trung tâm dịch vụ doanh nhân,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Bếp chung,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4656 JPY
Utahimecho 1871-1 , Nara, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.4 km từ tâm điểm
7.5 52 10 52 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 1633 JPY
Nashihara-cho 27-1 , Nara, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.9 km từ tâm điểm
8.5 110 10 110 đánh giá
32 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Bếp chung
từ 3948 JPY
Takabatakecho 1122-21, Nara, Nhật Bản
xem trên bản đồ
2.6 km từ tâm điểm
7.6 44 10 44 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 3842 JPY
Tsunofuricho 31-1, Nara, Nhật Bản
xem trên bản đồ
2.1 km từ tâm điểm
8.4 119 10 119 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 2587 JPY
Imamikadocho 27, Nara, Nhật Bản
xem trên bản đồ
2.4 km từ tâm điểm
8.7 37 10 37 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Quầy bar,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 3320 JPY
Horensahoyama 4-3-2, Nara, Nhật Bản
xem trên bản đồ
2.4 km từ tâm điểm
7.5 1 10 1 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 3795 JPY
Hachijo 5-495-1, Nara, Nhật Bản
xem trên bản đồ
2.2 km từ tâm điểm
7.9 20 10 20 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4062 JPY
Zoshicho 1-2, Nara, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3 km từ tâm điểm
8.3 3 10 3 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4245 JPY
Yakushidocho 21, Nara, Nhật Bản
xem trên bản đồ
2.6 km từ tâm điểm
8.9 2 10 2 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Cho phép mang theo vật nuôi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Bếp chung,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 3759 JPY
Narukawacho 10, Nara, Nhật Bản
xem trên bản đồ
2.4 km từ tâm điểm
9.2 25 10 25 đánh giá
18 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày

Các câu hỏi thường gặp

Các khách sạn ngân sách tốt nhất trong Nara là gì?
Các khách sạn giá rẻ tốt nhất tại Nara: Hotel Half Time, Tenpyo RyokanOYO Business Hotel Takamado Shin-Omiya
Một khách sạn bình dân ở Nara có giá bao nhiêu vào cuối tuần này?
Giá trung bình cho một đêm tại một khách sạn bình dân ở Nara vào cuối tuần này là 68 $
Một khách sạn bình dân ở Nara là bao nhiêu?
Khách sạn bình dân ở Nara có giá 62 $ mỗi đêm.
Những khách sạn bình dân nào trong Nara phù hợp với gia đình?
Các khách sạn giá rẻ tốt nhất tại Nara dành cho gia đình: Guesthouse Naramachi, Hotel PagodaHotel LEXY旧Tsubakikan Adult Only
Những khách sạn bình dân nào trong Nara cung cấp chỗ đậu xe miễn phí?
Những khách sạn bình dân ở Nara cung cấp chỗ đậu xe miễn phí: 1日1組のお客様を御迎えする宿Hotobil An inn that welcomes one group of guests per day, Hotel MimatsuNara Park Hotel
Những khách sạn giá rẻ nào ở Nara có đánh giá tốt nhất?
Những khách sạn có đánh giá tốt nhất tại Nara: HOTEL Mai Sakura, NARA japanese garden villaGuesthouse Nara Komachi