Nhiều khách sạn Nosegawa

từ 7030 JPY
Kitaimanishi 426, Nosegawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
5.6 km từ tâm điểm
8.5 66 10 66 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí),
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5763 JPY
Hosohara 223, Nosegawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
6 km từ tâm điểm
8.5 47 10 47 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Quầy bar (đồ ăn nhẹ)
Kitaimanishi 841, Nosegawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
6.3 km từ tâm điểm
7.7 7 10 7 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
Hãy xem 24 khác các phòng bên cạnh Nosegawa
từ 11752 JPY
Koyasan 501, Núi Koya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
6.3 km từ Nosegawa
8.9 565 10 565 đánh giá
94 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet
từ 15895 JPY
Koyasan 497, Núi Koya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
6.3 km từ Nosegawa
9.1 1395 10 1395 đánh giá
605 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 13327 JPY
Koyasan 571, Núi Koya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
6.3 km từ Nosegawa
7.9 1135 10 1135 đánh giá
155 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
高野山566, Núi Koya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
6.3 km từ Nosegawa
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 13213 JPY
Koyasan 456, Núi Koya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
6.4 km từ Nosegawa
9.2 361 10 361 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 16097 JPY
425, Núi Koya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
6.4 km từ Nosegawa
7.6 370 10 370 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 30084 JPY
Koyasan 447, Núi Koya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
6.5 km từ Nosegawa
7 1 10 1 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 7840 JPY
Koyasan 596, Núi Koya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
6.6 km từ Nosegawa
9.4 494 10 494 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 27403 JPY
Koyasan 365, Núi Koya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
6.9 km từ Nosegawa
8.9 1000 10 1000 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 12615 JPY
Koyasan 346, Núi Koya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
6.9 km từ Nosegawa
8.4 404 10 404 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 16318 JPY
Koyasan 657, Núi Koya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
7 km từ Nosegawa
8.1 663 10 663 của đánh giá
452 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 24860 JPY
143, Núi Koya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
7.1 km từ Nosegawa
8.9 499 10 499 đánh giá
85 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Quầy bar,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 13775 JPY
Koyasan 293, Núi Koya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
7.1 km từ Nosegawa
8.7 489 10 489 đánh giá
108 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 9240 JPY
Koyasan 154, Núi Koya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
7.2 km từ Nosegawa
8.6 786 10 786 đánh giá
105 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 5083 JPY
Koyasan 262, Núi Koya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
7.3 km từ Nosegawa
9.3 98 10 98 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 5749 JPY
234-2 Koyasan, Núi Koya, Nhật Bản
xem trên bản đồ
7.4 km từ Nosegawa
9.2 81 10 81 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 14680 JPY
Kitayadori 5 , Hashimoto, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.3 km từ Nosegawa
8.6 23 10 23 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí),
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 8355 JPY
Ichiwaki 4-10-28, Hashimoto, Nhật Bản
xem trên bản đồ
16.6 km từ Nosegawa
7.9 284 10 284 của đánh giá
57 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 7753 JPY
2F Kawakami Building, 2-61-4 Kosada, Hashimoto, Nhật Bản
xem trên bản đồ
17 km từ Nosegawa
8.2 54 10 54 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 9082 JPY
Oharada 355 Togawa Coopo 105, Hashimoto, Nhật Bản
xem trên bản đồ
18.3 km từ Nosegawa
8.2 58 10 58 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 26487 JPY
Yoshino Tenkawamura Kawai 267, Tenkawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
22.4 km từ Nosegawa
9.5 32 10 32 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 16453 JPY
Dorogawa 189, Dorogawa Onsen, Tenkawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
25.4 km từ Nosegawa
8.2 15 10 15 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • WiFi có ở mọi khu vực,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 20743 JPY
Tenkawamura Dorogawa 215 , Dorogawa Onsen, Tenkawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
25.5 km từ Nosegawa
9.1 42 10 42 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 15810 JPY
Amami 158, Kawachinagano, Nhật Bản
xem trên bản đồ
25.9 km từ Nosegawa
8.9 221 10 221 đánh giá
103 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời (theo mùa),
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày