Nhiều khách sạn Oarai

từ 10062 JPY
Isohamacho 8249-10, Oarai, Nhật Bản
xem trên bản đồ
817 m từ tâm điểm
7.1 311 10 311 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 9034 JPY
Ishohamacho 6885, Oarai, Nhật Bản
xem trên bản đồ
546 m từ tâm điểm
8.6 171 10 171 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 7909 JPY
Isohamacho 8226, Oarai, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.6 km từ tâm điểm
9 73 10 73 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 16675 JPY
Isohamacho 7986-2, Oarai, Nhật Bản
xem trên bản đồ
2.1 km từ tâm điểm
7.8 15 10 15 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
神山町1320, Oarai, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.8 km từ tâm điểm
7.6 52 10 52 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
Hãy xem 25 khác các phòng bên cạnh Oarai
từ 4469 JPY
Odaira 1-22-1, Hitachinaka, Nhật Bản
xem trên bản đồ
8.5 km từ Oarai
7.4 184 10 184 của đánh giá
41 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5115 JPY
Omotecho 20-3, Hitachinaka, Nhật Bản
xem trên bản đồ
9.2 km từ Oarai
7 200 10 200 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 5796 JPY
Omotecho 11-6, Hitachinaka, Nhật Bản
xem trên bản đồ
9.7 km từ Oarai
6.9 110 10 110 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5908 JPY
Katsutachuo 10-7, Hitachinaka, Nhật Bản
xem trên bản đồ
9.9 km từ Oarai
7.9 231 10 231 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 3903 JPY
Katsutachuo 3-4, Hitachinaka, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.1 km từ Oarai
6.6 175 10 175 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 7799 JPY
Katsutachuo 1-3, Hitachinaka, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.1 km từ Oarai
8.5 399 10 399 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 6673 JPY
Takeda 1118-3, Hitachinaka, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.2 km từ Oarai
8.1 130 10 130 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5367 JPY
Kyoeicho 4-1, Hitachinaka, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.2 km từ Oarai
7.3 95 10 95 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 6576 JPY
Jonan 2-5-28, Mito, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.9 km từ Oarai
7.7 28 10 28 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
Sakuragawa 2-3-40, Mito, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.9 km từ Oarai
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 2768 JPY
Jonan 2-8-22, Mito, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.9 km từ Oarai
7.7 2243 10 2243 của đánh giá
88 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 5270 JPY
Sakuragawa 2-2-11, Mito, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11 km từ Oarai
7.2 379 10 379 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4107 JPY
Jonan 2-6-1 , Mito, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11 km từ Oarai
6.8 495 10 495 đánh giá
21 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5184 JPY
Jonan 2-2-2, Mito, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.1 km từ Oarai
8.2 1084 10 1084 của đánh giá
75 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4111 JPY
Sakuragawa 1-1-6, Mito, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.1 km từ Oarai
7.6 650 10 650 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 6994 JPY
Miyamachi 1-7, Mito, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.1 km từ Oarai
8 1117 10 1117 đánh giá
180 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Trung tâm thể dục,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Trung tâm Spa & chăm sóc sức khoẻ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 7762 JPY
Miyamachi 1-7-44, Mito, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.3 km từ Oarai
8.3 843 10 843 của đánh giá
229 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4005 JPY
Sakuragawa 1-5-6, Mito, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.4 km từ Oarai
7.6 200 10 200 đánh giá
45 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 6987 JPY
Oaza Ichige Azaharatsubo 945-11, Hitachinaka, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.4 km từ Oarai
8.2 264 10 264 của đánh giá
20 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 8696 JPY
Miyamachi 1-6-1, Mito, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.5 km từ Oarai
8.2 53 10 53 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 6359 JPY
Sannomaru 1-4-73, Mito, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.5 km từ Oarai
8.1 356 10 356 đánh giá
78 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4450 JPY
Chuo 2-3-4, Mito, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.7 km từ Oarai
6.8 377 10 377 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 4006 JPY
Minami-machi 1-3-18, Mito, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.9 km từ Oarai
7.5 478 10 478 đánh giá
76 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5382 JPY
Minami-machi 2-6-7, Mito, Nhật Bản
xem trên bản đồ
12 km từ Oarai
8.6 681 10 681 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Trung tâm Spa & chăm sóc sức khoẻ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 5713 JPY
Senba-cho 1953-1, Mito, Nhật Bản
xem trên bản đồ
12.7 km từ Oarai
7.7 571 10 571 đánh giá
49 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày

Các câu hỏi thường gặp

Mất bao nhiêu tiền để ở trong một khách sạn ở Oarai?
Giá phòng trung bình cho các khách sạn ba Oarai là 88 $ cho một đêm, cho các khách sạn bốn — 148 $ cho một đêm
Khách sạn Oarai có giá bao nhiêu vào cuối tuần này?
Cuối tuần này, giá phòng trung bình cho các khách sạn ba Oarai97 $ cho một đêm, cho các khách sạn bốn Oarai — 163 $ cho một đêm