Sapporo, Nhật Bản Downtown Nhiều khách sạn

từ 4036 JPY
Chuo-ku South 5 West 3-7, Susukino, Sapporo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
68 m từ tâm điểm
8 400 10 400 đánh giá
518 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Trung tâm thể dục,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 9193 JPY
Chuo-ku Minami 4-jo Nishi 2-4, Susukino, Sapporo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
191 m từ tâm điểm
8.6 1395 10 1395 đánh giá
1503 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Trung tâm thể dục,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 3104 JPY
Chuo-ku Minami 6 jo Nishi 3 chome, 1-11, Susukino, Sapporo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
210 m từ tâm điểm
8.3 358 10 358 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Nhà hàng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 6942 JPY
Chuo-ku Minami 5-jo Nishi 5-13-1, Susukino, Sapporo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
211 m từ tâm điểm
7.9 365 10 365 đánh giá
374 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 7003 JPY
Chuo-Ku, Minami 6-Jo, Nishi 2-Chome 5-4, IK Minami Residence 901, Susukino, Sapporo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
214 m từ tâm điểm
7.3 22 10 22 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí
từ 5254 JPY
Chuo-Ku, Minami 6-Jo, Nishi 2-Chome 5-4, IK Minami Residence 201, Susukino, Sapporo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
214 m từ tâm điểm
8.5 9 10 9 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí
từ 5254 JPY
Chuo-Ku, Minami 6-Jo, Nishi 2-Chome 5-4, IK Minami Residence 1003, Susukino, Sapporo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
214 m từ tâm điểm
7.6 10 10 10 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí
từ 5532 JPY
Chuo-Ku, Minami 6-Jo, Nishi 2-Chome 5-4, IK Minami Residence 601, Susukino, Sapporo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
214 m từ tâm điểm
10 1 10 1 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí
từ 5252 JPY
Chuo-Ku, Minami 6-Jo, Nishi 2-Chome 5-4, IK Minami Residence 301, Susukino, Sapporo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
214 m từ tâm điểm
7.5 9 10 9 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc
từ 5587 JPY
Chuo-Ku, Minami 6-Jo, Nishi 2-Chome 5-4, IK Minami Residence 501, Susukino, Sapporo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
214 m từ tâm điểm
9.5 4 10 4 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí
Chuo-Ku,Minami,6-Jo, Nishi 2-Chome 5-4, IK Minami 6 jo Residence 101, Susukino, Sapporo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
215 m từ tâm điểm
7.5 10 10 10 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí
Chuo-Ku, Minami 6-Jo, Nishi 2-Chome 5-4, IK Minami 6 jo Residence 603, Susukino, Sapporo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
217 m từ tâm điểm
8 1 10 1 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí
Chuo-Ku, Minami 6-Jo, Nishi 2-Chome 5-4, IK Minami 6 jo Residence 803, Susukino, Sapporo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
218 m từ tâm điểm
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc
từ 2634 JPY
Chuo-Ku Minami5Jo Nishi5Chome 13-1 ASIL SAPPORO 4F, Susukino, Sapporo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
221 m từ tâm điểm
8.6 246 10 246 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 2884 JPY
Chuo-ku Minami 4-jo Nishi 2, Susukino, Sapporo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
227 m từ tâm điểm
7.9 1742 10 1742 của đánh giá
48 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
Chuo-ku Minami6Jo Nishi4Chome1-2, Susukino, Sapporo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
228 m từ tâm điểm
8.2 450 10 450 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 6415 JPY
Chuo-ku Minami 4-jo Nishi 5-1, Susukino, Sapporo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
239 m từ tâm điểm
8.1 479 10 479 đánh giá
718 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe trong khuôn viên,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí)
từ 9402 JPY
Minami6Jo Nishi5Chome1,Chuo-Ku, Susukino, Sapporo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
245 m từ tâm điểm
9 131 10 131 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 5137 JPY
2-10 Minami 5 Nish 1, Chuo-ku, Susukino, Sapporo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
250 m từ tâm điểm
8.8 683 10 683 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Trung tâm dịch vụ doanh nhân,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 19239 JPY
Chuo-ku Minami7jo Nishi 1, Susukino, Sapporo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
258 m từ tâm điểm
8.3 12 10 12 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 2717 JPY
Chuo-ku MInami 3-jo Nishi 4-chome 8-2 Urban Sapporo Build.2F, Susukino, Sapporo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
262 m từ tâm điểm
7.4 179 10 179 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
16-2,Nishi 3-Chome,Minami 3-Jo,Chuo-Ku, Sapporo City Centre, Sapporo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
262 m từ tâm điểm
8.8 488 10 488 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 6374 JPY
Chuo-ku Minami 4-jo Nishi 1 chome 2-1, Susukino, Sapporo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
276 m từ tâm điểm
8.4 437 10 437 đánh giá
378 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
Chuo-Ku Minami4Jo Nishi5Chome8, Susukino, Sapporo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
278 m từ tâm điểm
8.3 258 10 258 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
từ 8076 JPY
Chuo-ku Minami3Jo Nishi 2-17-17, Sapporo City Centre, Sapporo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
279 m từ tâm điểm
8.8 249 10 249 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Quầy bar (đồ ăn nhẹ),
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 3718 JPY
Chuo-ku Minami 7 Nishi 4-2-1, Susukino, Sapporo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
289 m từ tâm điểm
8.6 804 10 804 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 60228 JPY
Chuo-ku Minami 6-jo Nishi 1-chome 3-5, Susukino, Sapporo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
314 m từ tâm điểm
8.5 9 10 9 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Bếp chung
Chuo-Ku Kita4Jo Nishi5Chome1-2, Susukino, Sapporo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
332 m từ tâm điểm
8.7 59 10 59 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Két an toàn,
 • Trung tâm Spa & chăm sóc sức khoẻ,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 3932 JPY
Chuo-ku Minami 7jo Nishi 5-1-7, Susukino, Sapporo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
341 m từ tâm điểm
8.3 548 10 548 đánh giá
70 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Nhà hàng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
Chuo-Ku Minami4Jo Nishi12Chome 1295-23 ステータス南4条, Susukino, Sapporo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
343 m từ tâm điểm
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ