Nhiều khách sạn Shima

từ 15286 JPY
Hazako Hamajima-cho 2692-3 , Shima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
5.3 km từ tâm điểm
8.6 321 10 321 đánh giá
238 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Trung tâm Spa & chăm sóc sức khoẻ,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời (theo mùa),
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí),
 • Dọn phòng hàng ngày
Daiocho Funakoshi 2508-18, Shima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
8.3 km từ tâm điểm
8.7 271 10 271 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời (theo mùa),
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 7625 JPY
Agocho Shinmei 1916-60 , Shima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
4.1 km từ tâm điểm
8.9 607 10 607 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Cho phép mang theo vật nuôi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 5809 JPY
Ago-cho Ugata 1210-1, Shima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
986 m từ tâm điểm
7.7 934 10 934 của đánh giá
88 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 10875 JPY
Hamajima-cho, Hazako 2472-13, Shima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
5 km từ tâm điểm
9.2 298 10 298 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Bếp chung
từ 2095 JPY
Isobecho Hasama 1814, Shima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.4 km từ tâm điểm
6.9 136 10 136 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 5484 JPY
Ago-cho Shinmei 750-5, Kashiko Island, Shima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.7 km từ tâm điểm
8.3 240 10 240 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Két an toàn,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 18515 JPY
Ago-cho Shijima 876 Kabuku Resort Ichigo, Shima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
7.2 km từ tâm điểm
8.7 65 10 65 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Phòng xông hơi,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Quầy bar (đồ ăn nhẹ),
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 8444 JPY
Agocho Shimmei 754-9 , Kashiko Island, Shima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.9 km từ tâm điểm
8.1 162 10 162 của đánh giá
103 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Cho thuê xe hơi,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời (theo mùa),
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí),
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 12446 JPY
Isobe-cho Matoya Kasatori 939-6, Shima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
4.6 km từ tâm điểm
6.6 61 10 61 đánh giá
306 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Hồ bơi ngoài trời (theo mùa),
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Quầy bar (đồ ăn nhẹ),
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí),
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 60066 JPY
Ago Shinmei 731, Kashiko Island, Shima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.7 km từ tâm điểm
9.3 34 10 34 của đánh giá
439 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Trung tâm thể dục,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Trung tâm Spa & chăm sóc sức khoẻ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời (theo mùa),
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí),
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 18206 JPY
Ago-cho Ugata 943-1, Shima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.3 km từ tâm điểm
8.2 73 10 73 của đánh giá
42 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí),
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 15196 JPY
Ago-cho Ugata 3618-33, Shima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3 km từ tâm điểm
8.2 254 10 254 của đánh giá
294 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Trung tâm thể dục,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Trung tâm Spa & chăm sóc sức khoẻ,
 • Cho thuê xe hơi,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời (theo mùa),
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí),
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 23461 JPY
Daioh-cho Funakoshi 3238-1, Shima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
6.7 km từ tâm điểm
7.9 100 10 100 đánh giá
343 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Trung tâm Spa & chăm sóc sức khoẻ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời (theo mùa),
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 3099 JPY
Ugata Agocho 4052, Shima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.5 km từ tâm điểm
5.9 103 10 103 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 2263 JPY
Daio-cho, Nakiri, 3626-7, Shima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
9.4 km từ tâm điểm
8.8 205 10 205 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Cho phép mang theo vật nuôi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Bếp chung
từ 27455 JPY
Hamashima-cho, Hamashima 1645, Shima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
8.6 km từ tâm điểm
7.9 51 10 51 đánh giá
166 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí)
từ 7769 JPY
Isobe-cho Matoya 314, Shima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
5.6 km từ tâm điểm
8.5 112 10 112 của đánh giá
49 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
Hamajimacho Hamajima 2000-70, Shima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
6.2 km từ tâm điểm
8.6 22 10 22 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Cho phép mang theo vật nuôi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 11713 JPY
Hamajima-cho Hamajima 1550-1 , Shima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
8.3 km từ tâm điểm
6.5 62 10 62 của đánh giá
33 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Quầy bar,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời (theo mùa),
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí),
 • Dọn phòng hàng ngày
Shimacho Wagu Okuyama 2582-66, Shima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
8 km từ tâm điểm
9 3 10 3 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời (theo mùa),
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 2572 JPY
Agocho, Ko 693-14 , Shima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
6.9 km từ tâm điểm
6.9 94 10 94 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Cho phép mang theo vật nuôi,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí
từ 3666 JPY
Daiohcho Funakoshi 1093, Shima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
7.7 km từ tâm điểm
7 26 10 26 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 4149 JPY
Ago-cho Koka 2326-1, Shima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
5.8 km từ tâm điểm
7.4 44 10 44 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 8471 JPY
Ago cho Shinmei 687-2, Shima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.5 km từ tâm điểm
6.9 71 10 71 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ xe đưa đón (có thu phí),
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời (theo mùa),
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí),
 • Dọn phòng hàng ngày
Agocho Kou 1577-44 Green Room , Shima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.5 km từ tâm điểm
7.8 21 10 21 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 27834 JPY
Ago Shinmei 731, Kashiko Island, Shima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.5 km từ tâm điểm
9.1 95 10 95 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Trung tâm thể dục,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời (theo mùa),
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 11682 JPY
Agocho Kou 3489, Shima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
5.8 km từ tâm điểm
6 15 10 15 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
阿児町立神字宮ケ崎1030番4号, Shima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
6.8 km từ tâm điểm
8.8 4 10 4 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí)
Agocho Ugata 3618-52, Shima, Nhật Bản
xem trên bản đồ
2.8 km từ tâm điểm
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày

Các câu hỏi thường gặp

Mất bao nhiêu tiền để ở trong một khách sạn ở Shima?
Giá phòng trung bình cho các khách sạn ba Shima là 112 $ cho một đêm, cho các khách sạn bốn — 194 $ cho một đêm, cho các khách sạn năm — 349 $ cho một đêm
Khách sạn nào là tốt nhất cho các gia đình ở Shima?
Các khách sạn sau đây trong Shima là tốt nhất cho các gia đình: Kashikojima Park Hotel Michishio, Ichiraku Onsen HotelYadokari Shima
Khách sạn Shima có giá bao nhiêu vào cuối tuần này?
Cuối tuần này, giá phòng trung bình cho các khách sạn ba Shima124 $ cho một đêm, cho các khách sạn bốn Shima — 214 $ cho một đêm, cho các khách sạn năm Shima — 384 $ cho một đêm