Nhiều khách sạn Takayama

từ 6336 JPY
Hanasatomachi 3-39-1, Takayama City, Takayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
470 m từ tâm điểm
8.8 3041 10 3041 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Trung tâm thể dục,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 21325 JPY
Hanasato machi 6-11, Takayama City, Takayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
160 m từ tâm điểm
9.2 1154 10 1154 của đánh giá
699 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 12013 JPY
Hanasatomachi 5-13-17, Takayama City, Takayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
658 m từ tâm điểm
9.3 399 10 399 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 10001 JPY
Okuhida Onsenkyou Hirayu 505, Okuhida Onsen, Takayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
27.5 km từ tâm điểm
8.2 789 10 789 đánh giá
140 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Phòng xông hơi,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Nơi giữ đồ trượt tuyết,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ bán vé trượt tuyết,
 • Lối trượt tuyết thẳng tới cửa,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 13201 JPY
Hanasato-machi 4-313, Takayama City, Takayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
296 m từ tâm điểm
8.5 1395 10 1395 đánh giá
1067 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 18182 JPY
Motomachi 1-5, Takayama City, Takayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
654 m từ tâm điểm
8.9 336 10 336 đánh giá
268 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí),
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 28433 JPY
Motomachi 1-34, Takayama City, Takayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
628 m từ tâm điểm
9.2 176 10 176 đánh giá
381 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 42012 JPY
Ichinomiyamachi 1682, Takayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
8.3 km từ tâm điểm
9.4 80 10 80 đánh giá
93 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí)
từ 6032 JPY
Matsunokimachi 13-1, Hida Takayama Onsen, Takayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3 km từ tâm điểm
8.6 1256 10 1256 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí)
từ 43102 JPY
Okuhida Onsengo Kansaka 405 , Okuhida Onsen, Takayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
29.3 km từ tâm điểm
8.5 117 10 117 đánh giá
55 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 12294 JPY
sowamachi 1-50-35 Thanyaporn condominium, Takayama City, Takayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
367 m từ tâm điểm
9 95 10 95 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 16519 JPY
Honmachi 1-91, Takayama City, Takayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
567 m từ tâm điểm
9.3 272 10 272 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 15994 JPY
Hatsutacho 2-96-2 , Takayama City, Takayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
412 m từ tâm điểm
9.3 379 10 379 đánh giá
412 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4206 JPY
Hanazatocho 6-38, Takayama City, Takayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
85 m từ tâm điểm
7.9 4090 10 4090 đánh giá
540 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 9080 JPY
Nishinoisshiki-machi 2-180 , Takayama City, Takayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
515 m từ tâm điểm
8.2 617 10 617 đánh giá
685 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Trung tâm thể dục,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí),
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 13661 JPY
Okuhidaonsengo Hitoegane 2498-1 , Okuhida Onsen, Takayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
27.3 km từ tâm điểm
8.4 306 10 306 đánh giá
93 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Nơi giữ đồ trượt tuyết,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 57081 JPY
Honobu-machi 411-1 , Hida Takayama Onsen, Takayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
2.2 km từ tâm điểm
9.1 172 10 172 của đánh giá
313 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí),
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 7012 JPY
Hanasatomachi 6-105, Takayama City, Takayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
117 m từ tâm điểm
9 704 10 704 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Trung tâm thể dục,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Quầy bar (đồ ăn nhẹ),
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4174 JPY
Hanazatocho 5-11 , Takayama City, Takayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
139 m từ tâm điểm
7.4 194 10 194 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 9139 JPY
Okuhidaonsengo Hirayu 508-8, Okuhida Onsen, Takayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
27.5 km từ tâm điểm
8.6 434 10 434 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 9482 JPY
Okamoto-Machi1-225-8, Takayama City, Takayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
337 m từ tâm điểm
8.6 447 10 447 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 7439 JPY
Hanazatocho 5-13 Yamamoto building 2F, Takayama City, Takayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
91 m từ tâm điểm
8.6 158 10 158 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 9378 JPY
Sowamachi 1-15, Takayama City, Takayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
418 m từ tâm điểm
9.1 249 10 249 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 16209 JPY
Aioi 58, Takayama City, Takayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
472 m từ tâm điểm
9.1 290 10 290 đánh giá
669 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 7787 JPY
Nadamachi 5-41 , Takayama City, Takayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
270 m từ tâm điểm
8.4 571 10 571 đánh giá
539 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 11364 JPY
Hanaoka-cho 2-60 , Takayama City, Takayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
460 m từ tâm điểm
8.3 266 10 266 đánh giá
625 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi trong nhà (quanh năm),
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4500 JPY
Okuhidaonsengo Nakao 37, Okuhida Onsen, Takayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
31.2 km từ tâm điểm
8.4 1290 10 1290 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5682 JPY
Tenman-machi 4-76, Takayama City, Takayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
212 m từ tâm điểm
8.5 907 10 907 đánh giá
179 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 4808 JPY
Souwamachi 1-78, Takayama City, Takayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
370 m từ tâm điểm
7.9 257 10 257 đánh giá
87 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 17804 JPY
Okuhida Onsengo Kansaka 577-13 , Okuhida Onsen, Takayama, Nhật Bản
xem trên bản đồ
30.6 km từ tâm điểm
8 134 10 134 của đánh giá
138 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Phòng xông hơi,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Hồ bơi ngoài trời (theo mùa),
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Quầy bar (đồ ăn nhẹ)

Các câu hỏi thường gặp

Mất bao nhiêu tiền để ở trong một khách sạn ở Takayama?
Giá phòng trung bình cho các khách sạn ba Takayama là 114 $ cho một đêm, cho các khách sạn bốn — 157 $ cho một đêm, cho các khách sạn năm — 307 $ cho một đêm
Khách sạn nào là tốt nhất cho các gia đình ở Takayama?
Các khách sạn sau đây trong Takayama là tốt nhất cho các gia đình: K's House Takayama [1st K's Hostel], Ryokan TanabeRickshaw inn
Khách sạn Takayama có giá bao nhiêu vào cuối tuần này?
Cuối tuần này, giá phòng trung bình cho các khách sạn ba Takayama126 $ cho một đêm, cho các khách sạn bốn Takayama — 173 $ cho một đêm, cho các khách sạn năm Takayama — 337 $ cho một đêm