Quận Chuo Nhiều khách sạn, Tokyo, Nhật Bản

từ 14777 JPY
Chuo-ku Ginza 5-13-15, Quận Chuo, Tokyo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.9 km từ tâm điểm
8.7 1741 10 1741 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Trung tâm thể dục,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 17007 JPY
Chuo-ku, Nihonbashi Muromachi 3-4-4, Quận Chuo, Tokyo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
4 km từ tâm điểm
8.9 2700 10 2700 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Quầy bar,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 10041 JPY
Chuo-ku Shintomi 1-2-13, Quận Chuo, Tokyo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
4.2 km từ tâm điểm
8.8 395 10 395 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5751 JPY
Chuo-ku Shintomi 1-12-11, Quận Chuo, Tokyo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
4.3 km từ tâm điểm
8.4 1019 10 1019 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 13946 JPY
Chuo-ku Tsukiji 3-5-4, Quận Chuo, Tokyo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
4.5 km từ tâm điểm
8.7 1373 10 1373 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Trung tâm thể dục,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 7633 JPY
Chuo-ku, Ginza 7-10-9, Quận Chuo, Tokyo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.6 km từ tâm điểm
8.3 45 10 45 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 19179 JPY
Chuo-ku Ginza 5-11-1, Quận Chuo, Tokyo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.8 km từ tâm điểm
8.7 1298 10 1298 đánh giá
879 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5136 JPY
Chou-ku Nihonbashi Nakasu4-9, Quận Chuo, Tokyo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
5.6 km từ tâm điểm
8 929 10 929 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5806 JPY
Chuo-ku Shintomi 1-17-8, Quận Chuo, Tokyo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
4.4 km từ tâm điểm
8.2 788 10 788 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 15335 JPY
Chuo-ku Ginza 8, Quận Chuo, Tokyo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.6 km từ tâm điểm
8.5 119 10 119 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 10448 JPY
Chuo-ku Ginza 7-12-9, Quận Chuo, Tokyo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.7 km từ tâm điểm
8.6 995 10 995 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 14802 JPY
Chuo-ku Ginza 2-11-6 , Quận Chuo, Tokyo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.9 km từ tâm điểm
8.6 3425 10 3425 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Trung tâm thể dục,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Trung tâm Spa & chăm sóc sức khoẻ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 17426 JPY
Chuo-ku Ginza 1-13-15, Quận Chuo, Tokyo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.8 km từ tâm điểm
8.5 825 10 825 đánh giá
506 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 17148 JPY
Chuo-ku Ginza 6-14-10 , Quận Chuo, Tokyo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.8 km từ tâm điểm
8.2 136 10 136 đánh giá
1146 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Trung tâm thể dục,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ đưa đón sân bay (có thu phí),
 • Trung tâm dịch vụ doanh nhân,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 11153 JPY
Chuo-ku Ginza 7-10-1, Quận Chuo, Tokyo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.6 km từ tâm điểm
8.3 669 10 669 đánh giá
600 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 17441 JPY
Chuo-ku Ginza 4-9-2 , Quận Chuo, Tokyo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.8 km từ tâm điểm
8.6 1078 10 1078 đánh giá
636 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Trung tâm dịch vụ doanh nhân,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5342 JPY
Chuo-ku Nihombashi Hamacho 3-43-8, Quận Chuo, Tokyo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
5.6 km từ tâm điểm
7.9 894 10 894 của đánh giá
152 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 9542 JPY
Chuo-ku Tsukiji 3-3-1, Quận Chuo, Tokyo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
4.4 km từ tâm điểm
8.8 511 10 511 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 7821 JPY
Chuo-ku, Ginza 7-11-12, Quận Chuo, Tokyo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.6 km từ tâm điểm
8.4 2521 10 2521 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe trong khuôn viên,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5757 JPY
Chuo-ku Nihonbashi Odenmacho 14-20, Quận Chuo, Tokyo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
4.7 km từ tâm điểm
8 1094 10 1094 của đánh giá
204 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe trong khuôn viên,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5926 JPY
Chuo-ku Higashinihombashi 3-12-14, Quận Chuo, Tokyo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
5 km từ tâm điểm
8 1981 10 1981 đánh giá
227 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 7087 JPY
Chuo-ku Ginza 3-8-4, Quận Chuo, Tokyo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.8 km từ tâm điểm
8.4 2412 10 2412 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 12399 JPY
Chuo-ku, Kyobashi 3-7-8, Quận Chuo, Tokyo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.9 km từ tâm điểm
8.8 1537 10 1537 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5751 JPY
Chuo-ku, Shintomi 2-4-13, Quận Chuo, Tokyo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
4.3 km từ tâm điểm
8.3 456 10 456 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 17617 JPY
3-8-8 NIhombashi Kayabacho, Chuo-ku, Quận Chuo, Tokyo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
4.5 km từ tâm điểm
9.3 319 10 319 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 7018 JPY
Chuo-ku Nihonbashi Kabuto-cho 18-3, Quận Chuo, Tokyo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
4.3 km từ tâm điểm
8.4 2028 10 2028 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 8584 JPY
Chuo-ku Ginza 2-10-2 , Quận Chuo, Tokyo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.9 km từ tâm điểm
8.3 1667 10 1667 đánh giá
989 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 10468 JPY
Chuo-ku Ginza 4-10-5, Quận Chuo, Tokyo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
3.8 km từ tâm điểm
8.6 1601 10 1601 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 8136 JPY
Chuo-ku Nihonbashi Bakuracho 2-2-1, Quận Chuo, Tokyo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
5 km từ tâm điểm
8.7 1782 10 1782 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5935 JPY
Chuo-ku Shintomi 2-5-10, Quận Chuo, Tokyo, Nhật Bản
xem trên bản đồ
4.3 km từ tâm điểm
7.8 789 10 789 đánh giá
143 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày