Nhiều khách sạn Tsubata

từ 8132 JPY
Shou I 2-1, Tsubata, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.5 km từ tâm điểm
8.1 19 10 19 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 3415 JPY
Kitachujo 38-10, Tsubata, Nhật Bản
xem trên bản đồ
960 m từ tâm điểm
8.2 11 10 11 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Bếp chung
Hãy xem 28 khác các phòng bên cạnh Tsubata
từ 27226 JPY
Fukatanimachi chi 95, Kanazawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
6 km từ Tsubata
8.6 233 10 233 của đánh giá
71 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 14319 JPY
Miikemachi 95-4-202 , Kanazawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
9.7 km từ Tsubata
9.4 27 10 27 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
từ 4326 JPY
Koganemachi 3-28, Kanazawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
10.9 km từ Tsubata
6.1 58 10 58 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 35558 JPY
Moriyama 2-3-5, Kanazawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.1 km từ Tsubata
9.6 13 10 13 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Bếp chung
từ 21399 JPY
Moriyama 1-12-5, Kanazawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.5 km từ Tsubata
9.1 6 10 6 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 20419 JPY
森山1-12-4, Kanazawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.5 km từ Tsubata
5 1 10 1 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Điều hòa nhiệt độ
Moriyama 1-29-5, Kanazawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.6 km từ Tsubata
10 1 10 1 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
Moriyama 1-29-6, Kanazawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.6 km từ Tsubata
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
Moriyama 1-29-5, Kanazawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.6 km từ Tsubata
 • Tiện nghi:
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
Moriyama 1-29-5, Kanazawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.6 km từ Tsubata
9 1 10 1 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 36918 JPY
Higashiyama 3-31-10, Kanazawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.7 km từ Tsubata
9.5 22 10 22 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 13781 JPY
Kanazawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.7 km từ Tsubata
8.8 11 10 11 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 12252 JPY
Moriyama 1-5-23, Kanazawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.7 km từ Tsubata
8.8 68 10 68 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Cho phép mang theo vật nuôi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 2684 JPY
Higashiyama 3-6-13, Kanazawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.7 km từ Tsubata
7.9 152 10 152 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Bếp chung
từ 4901 JPY
Shoeicho 6-1 Maison de Longchamp, Kanazawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.8 km từ Tsubata
8.6 22 10 22 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 4910 JPY
Shoei-machi 6-1, Kanazawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.8 km từ Tsubata
7.9 22 10 22 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí
từ 25525 JPY
Higashiyama 3-6-15, Kanazawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.8 km từ Tsubata
9.7 30 10 30 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe riêng,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 23063 JPY
Higashiyama 3-6-6, Kanazawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.8 km từ Tsubata
9 4 10 4 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 3682 JPY
東山3-23-14, Kanazawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.8 km từ Tsubata
9.4 136 10 136 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Bếp chung,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 10627 JPY
18-8, Kobashi-machi, Kanazawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.8 km từ Tsubata
8.3 34 10 34 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Cho phép mang theo vật nuôi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 5961 JPY
東山2丁目-1-4, Kanazawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.8 km từ Tsubata
9.1 79 10 79 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 6825 JPY
Kitayasue 1-8-12, Kanazawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.8 km từ Tsubata
8.6 60 10 60 đánh giá
42 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Bếp chung
từ 30363 JPY
Higashiyama 3-26-51 , Kanazawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.9 km từ Tsubata
9 22 10 22 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 12058 JPY
Kitayasue 1-7-21, Kanazawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.9 km từ Tsubata
8.4 80 10 80 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 2648 JPY
Higashiyama1-3-23, Kanazawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.9 km từ Tsubata
9.4 253 10 253 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đỗ xe,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Bếp chung
từ 14319 JPY
Higashiyama 3-20-8, Kanazawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.9 km từ Tsubata
9.1 11 10 11 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ
từ 7184 JPY
Higashiyama 1-28-12, Kanazawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.9 km từ Tsubata
8 63 10 63 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Bếp chung
từ 33774 JPY
堀川町27−20, Kanazawa, Nhật Bản
xem trên bản đồ
11.9 km từ Tsubata
9.7 3 10 3 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Chỗ đậu xe trong khuôn viên,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ

Các câu hỏi thường gặp

Mất bao nhiêu tiền để ở trong một khách sạn ở Tsubata?
Giá phòng trung bình cho các khách sạn ba Tsubata là 30 $ cho một đêm
Khách sạn Tsubata có giá bao nhiêu vào cuối tuần này?
Cuối tuần này, giá phòng trung bình cho các khách sạn ba Tsubata33 $ cho một đêm