Nhiều khách sạn Tsumagoi

từ 13179 JPY
Kanbara 1511-25, Tsumagoi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
9.1 km từ tâm điểm
7.5 35 10 35 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 51976 JPY
Omae 2263, Tsumagoi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
6.3 km từ tâm điểm
9 37 10 37 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
Kanbara 1514, Tsumagoi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
9.1 km từ tâm điểm
6.9 203 10 203 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Dịch vụ Internet,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí),
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 16954 JPY
Kambara 1453-2, Tsumagoi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
8.5 km từ tâm điểm
7.4 78 10 78 đánh giá
392 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Trung tâm Spa & chăm sóc sức khoẻ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Nơi giữ đồ trượt tuyết,
 • Hồ bơi trong nhà (quanh năm),
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí),
 • Dịch vụ bán vé trượt tuyết
từ 22725 JPY
Hoshimata Baragi Kogen, Tsumagoi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
4.5 km từ tâm điểm
7 32 10 32 của đánh giá
55 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí),
 • Dịch vụ cho thuê thiết bị trượt tuyết (trong khuôn viên),
 • Dịch vụ bán vé trượt tuyết,
 • Lối trượt tuyết thẳng tới cửa,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 8141 JPY
Omae 2265-50, Tsumagoi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
5.8 km từ tâm điểm
6.3 57 10 57 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 22184 JPY
Hoshimata 2401, Manza Onsen, Tsumagoi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
12.4 km từ tâm điểm
7.6 31 10 31 đánh giá
156 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Nơi giữ đồ trượt tuyết,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 36891 JPY
Hoshimata 386, Tsumagoi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
1.1 km từ tâm điểm
10 1 10 1 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 22349 JPY
Hoshimata Manza Onsen 2401 , Manza Onsen, Tsumagoi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
12.9 km từ tâm điểm
6.9 26 10 26 đánh giá
368 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Dịch vụ xe đưa đón (có thu phí),
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Nơi giữ đồ trượt tuyết,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
Kambara 1514, Tsumagoi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
9.2 km từ tâm điểm
6.9 20 10 20 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Tiện nghi BBQ,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 7954 JPY
Tsumagoi Kogen, Agatsuma-gun, Tsumagoi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
5 km từ tâm điểm
7 28 10 28 đánh giá
67 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí),
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 7460 JPY
Manzaonsen, Manza Onsen, Tsumagoi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
12.6 km từ tâm điểm
7.2 92 10 92 của đánh giá
402 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Nơi giữ đồ trượt tuyết,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí),
 • Dịch vụ cho thuê thiết bị trượt tuyết (trong khuôn viên),
 • Dịch vụ bán vé trượt tuyết,
 • Lối trượt tuyết thẳng tới cửa,
 • Dọn phòng hàng ngày
Manza Onsen 2401, Manza Onsen, Tsumagoi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
12.9 km từ tâm điểm
4 2 10 2 của đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Quầy bar,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Nơi giữ đồ trượt tuyết,
 • Dịch vụ cho thuê thiết bị trượt tuyết (trong khuôn viên),
 • Dịch vụ bán vé trượt tuyết,
 • Lối trượt tuyết thẳng tới cửa
từ 13344 JPY
Kanbara 1053-8975, Tsumagoi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
7.8 km từ tâm điểm
8.4 9 10 9 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Cho phép mang theo vật nuôi,
 • Phòng xông hơi,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc
từ 5869 JPY
Hoshimata 2401, Manza Onsen, Tsumagoi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
12.4 km từ tâm điểm
7.6 242 10 242 của đánh giá
200 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Két an toàn,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dịch vụ xe đưa đón (miễn phí),
 • Dịch vụ cho thuê thiết bị trượt tuyết (trong khuôn viên),
 • Dịch vụ bán vé trượt tuyết,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 5797 JPY
Kanbara 1053-9840, Tsumagoi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
6.1 km từ tâm điểm
7.1 19 10 19 đánh giá
 • Tiện nghi:
 • Phòng không hút thuốc,
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Wi-Fi miễn phí,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Khu vực cho phép hút thuốc,
 • Dọn phòng hàng ngày
từ 234209 JPY
Omae 2277, Tsumagoi, Nhật Bản
xem trên bản đồ
6.7 km từ tâm điểm
 • Tiện nghi:
 • Nhà hàng,
 • Cho phép mang theo vật nuôi,
 • Lễ tân 24 giờ,
 • Phòng xông hơi,
 • Dịch vụ xe đưa đón (có thu phí),
 • Chỗ đỗ xe miễn phí,
 • Dịch vụ Internet,
 • Điều hòa nhiệt độ,
 • Dịch vụ bán vé trượt tuyết

Các câu hỏi thường gặp

Mất bao nhiêu tiền để ở trong một khách sạn ở Tsumagoi?
Giá phòng trung bình cho các khách sạn ba Tsumagoi là 439 $ cho một đêm, cho các khách sạn bốn — 180 $ cho một đêm
Khách sạn Tsumagoi có giá bao nhiêu vào cuối tuần này?
Cuối tuần này, giá phòng trung bình cho các khách sạn ba Tsumagoi483 $ cho một đêm, cho các khách sạn bốn Tsumagoi — 198 $ cho một đêm